Зі звіту проректора Г.Б. Варламова на Вченій раді НТУУ «КПІ» 3.03.2014 р.

Департамент навчально-виховної роботи в 2013 році спрямовував свої зусилля на вдосконалення навчально-виховної, навчально-організаційної, культурно-спортивної та соціально-оздоровчої діяльності.

Завдяки сумлінній роботі співробітників департаменту, постійній підтримці інших департаментів, керівників підрозділів на чолі з деканами та їх заступниками, відповідальними особами кафедр, студентських громадських організацій, адміністрації студмістечка й співробітників гуртожитків, а також кураторів та старост академічних груп вдалося досягти значних результатів у різних напрямах діяльності.

1. Навчальна робота

Забезпечення навчального процесу на всіх його етапах – від вступу абітурієнтів до випуску фахівців – є одним з основних завдань департаменту.

Абітурієнти, які вступають на навчання до НТУУ "КПІ", мають найвищі бали ЗНО серед вступників. Так, у 2013 році середні бали ЗНО у студентів, які вступили на 1-й курс, склали, відповідно, 179 – з математики та 155 – з фізики, що відповідає рівню вступників попередніх років.

Однак оцінка рівня відповідності знань студентів вимогам університету, що проводиться за результатами вступного контролю з базових дисциплін, свідчить, що майже половина першокурсників має знання на рівні нижче посереднього. Така ситуація змушує викладачів математики і фізики інтенсифікувати роботу, щоб протягом перших навчальних семестрів не тільки забезпечити оволодіння студентами навчальним матеріалом відповідно до програм навчальних дисциплін, але і вивести їх базові знання на рівень, достатній для оволодіння фаховими дисциплінами.

Постійний пошук новітніх, більш ефективних методів навчання і кропітка праця викладачів дають позитивні результати. Вже наприкінці І семестру вивчення фізики і математики студенти досягають базового університетського рівня. Причому за останні 3 роки якість засвоєння студентами навчального матеріалу з року в рік покращується. Це підтверджується і результатами ректорського контролю, що проводиться на IV курсі, відповідно до якого рівень залишкових знань студентів становить 65%.

Останніми роками спостерігається стабільність у чисельності студентського контингенту університету, який складає 20-22 тис. студентів денної форми навчання, з яких більше 12% навчаються на умовах договору з компенсацією вартості навчання.

Кількість іноземних студентів упродовж  трьох останніх років залишається на рівні 350 осіб, які представляють 36 країн світу. Однак наразі значне збільшення кількості слухачів підготовчого відділення дозволяє сподіватись на збільшення кількості іноземців, які оберуть у майбутньому наш університет для  здобуття вищої освіти.

Високий рівень вимог до якості знань в НТУУ "КПІ" сприяє збільшенню кількості тих, хто намагається отримати якісну освіту, високий рівень фахової підготовки та інтелектуального розвитку і мати високі показники конкурентоспроможності на ринку праці. Бути успішним студентом стає модним!

Доброю ознакою є те, що основна кількість студентів, близько 70 %, успішно складає сесії у встановлені терміни і демонструє високі здобутки. Цього року кількість відмінників за результатами зимової сесії становить 8,1 %. Студентів, які одержують оцінки "відмінно" та "добре" 30,6 %, а таких, які навчаються на змішані оцінки – 54,7 %. Кількість "трійошників" складає 6,6 %. (Див. діаграму).

Динаміка успішності складання сесії студентами з числа іноземних громадян має свої особливості. Спостерігається збільшення кількості як студентів, які навчаються на трійки (15,4 %) і змішані оцінки (62,4 %), так і кількості відмінників (5,9 %). Загальний рівень успішності серед іноземних громадян високий і відповідає рівню успішності навчання українських студентів.

Дані щодо відрахувань студентів по курсах свідчать про те, що найбільше студентів (майже 65 % від загальної кількості відрахованих) ми втрачаємо на перших двох курсах. Значна кількість відрахованих на п'ятому курсі – 88 осіб, є наслідком збільшення кількості студентів, які вступають до НТУУ "КПІ" на V курс з інших університетів і в процесі навчання не витримують високих вимог нашого вишу. Щороку поновлення студентів складає майже 25 % від кількості відрахованих студентів, більше 80 % з яких поновлюються за договором з компенсацією вартості навчання.

Аналіз ефективності проведення навчального процесу в університеті на основі результатів атестацій, сесій та дипломування засвідчує, що 48 % студентів відповідають найвищим критеріям оцінки якості отриманих знань і в майбутньому можуть стати фахівцями найвищої кваліфікації. Досягнення таких високих здобутків стає можливим за рахунок участі студентів у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, спортивних змаганнях та творчих конкурсах. Понад 75% студентів за цикл навчання долучаються до творчих заходів, що проводяться як в університеті, так і поза його межами.

Вагомою є не тільки "внутрішня" оцінка діяльності університету за власними показниками, а і його місце в системі вищої освіти. Існують незалежні освітні рейтинги, які привертають увагу спільноти. Одним з найавторитетніших рейтингів ВНЗ в Україні є рейтинг "Компас", за яким аналізується діяльність вишу за численними критеріями. Перший критерій – задоволеність студентів отриманою освітою. Найбільшу задоволеність рівнем освіти демонструють студенти Університету ім. Шевченка, які оцінили свій рівень підготовки майже у 100 балів, тобто максимальний. Наші випускники "проставили" собі скромні бали на рівні 80. Однак найбільш об'єктивно оцінюють якість підготовки випускників роботодавці, які відзначають рівень підготовки наших випускників як найкращий в Україні і п'ятий рік поспіль призначають нам найвищий бал 100. Аналогічним чином за версією "Компасу" оцінюють нас і незалежні експерти. Показники ж найближчих до нас у рейтингу ВНЗ суттєво гірші, попри те класичний це університет, чи політехніка. Маючи такі високі зовнішні  об'єктивні оцінки, КПІ упродовж  п'яти років існування рейтингу "Компас" впевнено лідирує і займає першу позицію.  (Див. діаграму).

Загальний бал ВНЗ у рейтингу Компас

2. Академічна мобільність

Академічна мобільність студентів за видами, що реалізуються в нашому університеті, поділяється на програми подвійного диплома, програми обміну, проекти Європейської програми ERASMUS MUNDUS та Міністерську програму 100+100+100. Забезпечення даного напряму діяльності відбувається за участю майже всіх департаментів університету.

Наразі в КПІ діє 6 програм обміну, серед яких новими є угоди з університетами Японії та з Інженерною школою м. Парижа.

Географія академічної мобільності студентів КПІ у 2013 році охоплює 17 країн-учасниць. Найбільш популярними країнами за звітний період були Німеччина, Франція та Норвегія. Варто зазначити, що розширення географії програм відбулося за рахунок нових програм подвійного диплома з такими країнами, як Болгарія, Чехія та Словацька Республіка.

Виявили високу активність у бажанні здобути вищу освіту за кордоном та успішно пройшли відбір студенти ІЕЕ, ФІОТ, ФЛ, ХТФ, ФММ та ФЕЛ. Приємно відзначити, що до програм академічної мобільності у 2013 році долучилися студенти ІХФ, ФБТ та ТЕФ. Загальна кількість студентів КПІ, які навчаються за кордоном, за підсумками 2013 року становить 192 особи і зросла за рік у 2,5 разу завдяки участі КПІ у п'яти програмах ЄС ERASMUS MUNDUS.

Майже 40% студентів, які брали участь у програмах академічної мобільності, отримують дипломи з відзнакою. Це свідчить про те, що академічна мобільність стає важливою складовою підвищення якості підготовки студентів.

3. Організаційно-виховна робота

Організаційно-виховна робота у ВНЗ є невід'ємною складовою навчального процесу. За  2013 рік департамент організував та реалізував цілу низку заходів за цим напрямом діяльності.

Уже багато років поспіль ведеться активна агітаційна робота серед школярів – майбутніх абітурієнтів. КПІ представлений фактично на всіх освітніх ярмарках та виставках в Україні. Експозиція університету ознайомлює студентів, учнів та їх батьків з умовами вступу, з міжнародними освітніми програмами, допомагає абітурієнтам здійснити свідомий вибір або обрати бажану спеціальність. Тому в КПІ постійно збільшується кількість абітурієнтів з різних областей країни.

Значна увага в НТУУ "КПІ" приділяється і студентам, які вже отримали дипломи або закінчують навчання. На базі нашого університету вже більше 10 років функціонує Центр розвитку кар'єри. Двічі на рік організовуються і проводяться ярмарки вакансій, на яких представлені підприємства й організації, зацікавлені у працевлаштуванні перспективних студентів і молодих спеціалістів. За останній рік понад 40 компаній та організацій взяли активну участь у ярмарках і понад 4500 студентів відвідали ці заходи.

Департамент проводить активну роботу з організації участі студентів у міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах з різних дисциплін та спеціальностей. Таких олімпіад нараховується близько 100. Подвійним позитивом є те, що здобутки студентів на всеукраїнських фахових олімпіадах за останні роки тільки зростають, і в 2013 році 51 студент КПІ виборов призове місце.

Згідно з рейтингом, за кількістю переможців у всеукраїнських студентських олімпіадах за 2013 рік КПІ посів друге місце серед усіх ВНЗ України, а серед технічних ВНЗ – перше місце.

В останні роки департамент ініціював та координує новий вид навчально-наукової діяльності – студентські навчальні та навчально-наукові гуртки, студентські клуби за інтересами та студентські конструкторські бюро, які організовані та діють на базі факультетів/інститутів. Їх діяльність сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, здатних самостійно і креативно використовувати у своїй діяльності сучасні досягнення науки і техніки. Також гуртки допомагають студентам у підготовці до участі в олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів, конкурсах та семінарах наукового та фахового спрямування. На сьогоднішній день зареєстровано та працює понад 20 навчально-наукових гуртків.

Студентська культурно-масова робота особливо підкреслює стиль, імідж та створює свій колорит в КПІ. В університеті щорічно організовується та проводиться цілий комплекс традиційних заходів, які створюють наш особливий стиль, що є ознакою елітарного університету. Це День першокурсника, випуск магістрів, конкурси "Королева КПІ", "Містер КПІ", двічі на рік виставки творчості студентів і викладачів "Таланти КПІ", майже 15 художніх виставок талановитих художників та митців різного жанру, "Ліга КВН КПІ – кубок ректора", фестивалі авторської пісні та творчих колективів художньої самодіяльності, а також інші заходи, відомі в Києві та за його межами.

Активізує свою діяльність Центр консолідації студентів, який спільно із студмістечком і студентськими організаціями активно здійснює громадську та культурно-просвітницьку роботу серед студентської молоді університету, яка спрямована на  популяризацію здорового способу життя серед студентської молоді і створення позитивного іміджу КПІ серед навчальних закладів. У Центрі консолідації студентів організовуються та проводяться тематичні, театрально-концертні, танцювально-розважальні, науково-методичні, науково-технічні, літературно-художні, інтелектуально-розважальні заходи. Тут також створені та постійно діють гуртки: "Школа КВН", "Кіноклуб", "Шахи", "Шашки го", "Клуб інтелектуальних ігор", "Школа діджеїв".

Значну увагу департамент приділяє й соціальним заходам в університеті. Студентська соціальна служба є одним із важливих і основних підрозділів департаменту, яка спільно з соціальними педагогами гуртожитків проводить активну соціальну роботу у студмістечку. Робота ведеться так, що ціла низка тренінгів, шкіл, естафет, конкурсів, змагань та акцій не тільки генеруються, а й створюються і практично реалізуються за активною участю самих студентів. Серед них – Школа фандрайзерів "Допоможи молодим", психологічна програма "Як досягнути взаємності", волонтерський рух "Донори КПІ", школа тренерів, літературний клуб, психологічні тренінги з питань особистісного зростання, школа активних волонтерів, конкурси студентських соціальних проектів, тренінги для першокурсників, роботи у фокус-групах.

Особлива увага в університеті приділяється спортивному вихованню, результатом чого є популяризація здорового способу життя та високі спортивні здобутки. У 2013 році на Універсіаді в Казані студентка ФБТ Наталя Довгодько виборола золоту медаль у змаганнях з академічної греблі. У 2012 році вона також завоювала золоту медаль на  ХХХ Літніх Олімпійських іграх у м. Лондоні. Спартакіада КПІ з 18 видів спорту минулого року виявила переможців: на першому місці – ВПІ, на другому – ФІОТ, третє місце посів ПБФ. Студенти показали високі результати у плаванні, легкій атлетиці, баскетболі, у грі з шахів, волейболі, футболі, у змаганнях з настільного тенісу, шейпінгу, армспорту, боксу та з гри го. Збірна КПІ з футболу третій рік поспіль є бронзовим призером чемпіонату м. Києва серед ВНЗ. Збірна КПІ з футзалу стала срібним призером Кубка м. Києва та переможцем Кубка серед ВНЗ Солом'янського району. Збірна команда з регбі виборола срібну медаль у чемпіонаті України. КПІ є організатором і вже п'ятий рік поспіль проводить Міжнародний шаховий турнір "Кубок Незалежності" за участю гросмейстерів світового класу.

Крім того, набирає обертів робота із соціальними мережами, в яких студенти отримують актуальну та оперативну інформацію щодо подій в університеті, мають доступ до навчального, наукового, естетичного контенту. Через соціальні мережі здійснюється організація та координація студентських ініціатив та заходів.

Надалі актуальним проектом департаменту є "Радіо КПІ", що звучить на перервах, після занять, а також цілодобово у мережі Інтернет. Радіо КПІ – це не тільки музика, але й інформаційно-пізнавальні передачі про корисне для навчання й проживання в КПІ, права та обов'язки студентів, музичні події, фільми, літературу тощо.

У січні 2013 року в КПІ було започатковане співробітництво із Українською Вікіпедією, що передбачає сприяння навчальному процесу.

За цим напрямом діяльності в КПІ здійснювалися також творчі, художні проекти. Таким став проект студентського арт-простору "Вежа КПІ", який наш університет виборов у Всеукраїнському конкурсі та отримав грант на його реалізацію. У рамках цього проекту спільно із департаментом адміністративно-господарської роботи була здійснена реконструкція лівої вежі головного корпусу КПІ та перетворення її на студентський арт-простір "Вежа КПІ".

За звітний період здійснено великий та системний обсяг робіт, досягнуто значних результатів та високих показників. Однак попереду ще багато планів щодо вдосконалення роботи з усіх напрямів діяльності. Ще не всі резерви використані, ще не всі перешкоди подолані задля досягнення головної мети нашого університету – випуску висококваліфікованих фахівців з активною громадянською позицією, патріотичними стійкими почуттями, креативним мисленням та високою відповідальністю.

Весь колектив університету докладає багато зусиль для того, щоб молодь, яка навчається в КПІ сьогодні, стала лідером завтра!

Нових здобутків усім нам на цьому шляху!

Г.Б. Варламов, проректор з навчально-виховної роботи

Дата події