Основними напрямами діяльності департаменту навчально-виховної роботи є навчальна робота, стипендіальне забезпечення, академічна мобільність, соціальна і культурно-масова робота, спортивне виховання, розвиток інформаційного простору, безпека на території університету та низка інших. Крім того, департамент координує роботу Штабу цивільного захисту, а разом з департаментом перспективного розвитку – роботу студентських організацій: студради, профкому, студради студмістечка.

Навчальна робота

Навчально-виховна робота в університеті в 2015 році здійснювалась у рамках нового Закону України "Про вищу освіту", Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на 2012–2020 рр. і була спрямована на пошук нових стимулів якісного навчання студентів, реалізацію академічних прав студентів та впровадження нових вимог та рекомендацій законодавства.

У зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в країні на законодавчому рівні передбачено державну цільову підтримку для студентів-учасників АТО, дітей учасників АТО, а також внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні таких студентів в університеті 360 (167 – учасники АТО, діти учасників АТО, діти, батьки яких загинули в АТО; 193 – діти, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи). 306 осіб від загальної кількості пільговиків проживають у гуртожитках.

Але через відсутність регламентованого законодавством порядку надання цільових пільг, їх реалізовано частково (25 студентів відповідно до Указу президента № 835 від 2014 р. за дозволом МОН переведено на бюджет). А 113 (із 167) студентам – дітям учасників бойових дій та 193 студентам – внутрішньопереміщеним особам, які проживають у гуртожитках, залишається чекати змін.

Протягом 2014–2015 років, у зв'язку з подіями в країні, в НТУУ "КПІ" за рекомендаціями МОН було надано доступ до навчання 341 студенту з ВНЗ АР Крим, Донецької та Луганської областей. Протягом усього періоду департамент здійснював моніторинг переміщення даного контингенту студентів. На сьогодні в університеті навчаються 69 студентів, зарахованих з Криму, 21 студента відраховано протягом 2015 р.

Відповідно з Донецьких та Луганських ВНЗ, станом на 8 лютого 2016 р., продовжують навчатися 205 із 251. Адже протягом 2015 р. 30 студентів відраховано та 16 випущено.

Можна стверджувати, що студенти змогли успішно адаптуватись до нових умов навчання.

Протягом 2015 р. було організовано та проведено 4 рубіжних контролі та 2 заліково-екзаменаційні сесії. На відміну від минулого року, у весняному семестрі 2014/2015 н.р. рубіжний контроль пройшов без змін до графіку навчального процесу. Літня екзаменаційна сесія пройшла також згідно з графіком. У ній брали участь 18250 осіб (2403 контракт). 66,7% студентів університету склали сесію вчасно. Слід зауважити, що факультети суттєво відрізняються за показником якості складання сесій: в одних він перевищує 90%, у деяких – менше 50%.

За результатами літньої сесії було відраховано 702 студенти, а загалом за семестр – 977. Динаміка відрахувань показує збільшення кількості відрахованих щороку. Найбільша частка відрахованих – це студенти 1–2 курсів. Як правило, серед кредитних модулів, з яких студенти мають академічну заборгованість, – математика та фізика. Це свідчить про те, що абітурієнти не мають належних знань з профільних предметів і їм складно засвоювати програми університету.

Осінній семестр 2015/2016 н.р. розпочався відповідно до графіка освітнього процесу. За даними рубіжних контролів, середній рівень успішності склав 71,8% і зріс майже на 6% порівняно з весняним семестром (66%).

За результатами зимової екзаменаційної сесії було відраховано 780 осіб. Загальна кількість відрахованих за семестр – 1078 осіб, тобто, 5,4% від загальної кількості студентів, які брали участь у сесії. Найбільша кількість відрахованих – на другому курсі.

Останні п'ять років спостерігається зростання кількості відрахувань: у 2014/2015 н.р. відраховано 2023 студенти, що на 320 більше, ніж п'ять років тому.

Отже, необхідно задіяти нові мотиваційні заходи. Вбачається за доцільне розглянути як один із механізмів підвищення якості навчання включення результатів ректорського контролю залишкових знань студентів у систему семестрового контролю.

Станом на 1 лютого 2016 р. в університеті навчалися 362 іноземні студенти з 46 країн світу. Переважно це громадяни Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Еквадору, Китаю, В'єтнаму. Загалом іноземні студенти в повному обсязі опановують навчальні програми та плани, і, в підсумку, здобувають якісну освіту.

Стипендіальне забезпечення

У 2015 році в КПІ 68,8% студентів отримували стипендію. Це 12686 осіб.

З них 12169 студентів отримували звичайні академічні стипендії, розмір яких становить 825 грн та 925 грн для студентів-відмінників, 326 студентів-сиріт, інвалідів, малозабезпечених та студентів з дітьми отримували соціальні стипендії, а 191 студент – іменні.

Академічна мобільність

За останній рік за кордон, з метою навчання або стажування, було направлено 193 студенти, 48% з яких поїхали в рамках ступеневої мобільності, 36% – за кредитною мобільністю та 16% у рамках позакредитної мобільності.

У 2015 році значна увага приділялась новій програмі Європейського Союзу "Еrasmus+", а саме блоку кредитної мобільності. Результатом плідної роботи стали 29 проектів обміну (порівнянo з 5 проектами Еrasmus Мundus протягом 2011–2016 рр.) для студентів, аспірантів і викладачів НТУУ "КПІ". До травня 2017 року можливістю кредитної мобільності скористаються 182 учасники.

Загальна сума фінансування, яке отримає НТУУ "КПІ" у формі індивідуальних стипендій, складе майже 800 000 євро на два роки. Департамент навчальної роботи активно працює з факультетами та закордонними університетами щодо збільшення кількості проектів.

Соціальна робота

Важливу роль у проведенні соціально-психологічної роботи в університеті виконує студентська соціальна служба, яка спільно з соціальними працівниками студмістечка веде активну соціальну роботу серед студентів, проводить низку соціально-профілактичних, соціально-психологічних, благодійних та виховних заходів. Це, зокрема, залучення до донорства, консультації професійного психолога, програма "Контролюй свій цукор і тиск", тестування на ВІЛ та гепатити, благодійні акції зі збору речей для малозабезпечених, збору макулатури та різноманітні акції, спрямовані на підтримку воїнів АТО.

На превеликий жаль, у 2015 р. в зоні проведення АТО загинуло троє студентів університету – Юрій Артюх (ММІ), Вадим Жеребило (ЗФ) та Владислав Дюсов (ФСП). Протягом року в корпусах №18 та №19 було встановлено меморіальні дошки КПІшникам – героям АТО, які полягли за нашу свободу та незалежність.

Уже більше десяти років у структурі департаменту функціонує Центр розвитку кар'єри, який допомагає студентам знайти гідне місце роботи. Двічі на рік департамент організовує Ярмарки вакансій.

Спільно з адміністрацією студмістечка департамент здійснює поселення студентів та аспірантів до гуртожитків. Наразі в гуртожитках мешкає майже 12,5 тис. студентів. Також активно проводиться робота з поселення студентів до альтернативних видів житла (хостели, кімнати та орендні квартири).

Культурно-масова робота

Значне місце в університетському житті посідає культурно-масова робота, якою також опікується наш департамент. Уже улюбленим для КПІшників став студентський проект арт-простір "Вежа КПІ", який є платформою для реалізації творчих та мистецьких проектів і де за минулий рік побувало більше 10 тисяч відвідувачів.

Платформою для проведення низки культурно-масових та освітніх студентських заходів став студентський проект "Колізей". Силами студентів на вулиці Політехнічній втілено в життя студентський проект "КПІ-СТІНА".

Різноманітні заходи проводить Центр консолідації студентів, при якому діють гуртки з шахів, шашок го, клуб інтелектуальних ігор, кіно-клуб та ін.

У Центрі культури та мистецтв проведено 145 запланованих заходів; постійно функціонують 16 колективів художньої самодіяльності. Серед показових культурно-масових заходів хотілося б виокремити День першокурсника, зустріч першокурсників з адміністрацією університету, конкурси "Королева КПІ", "Містер КПІ", "Ліга КВК НТУУ "КПІ" – Кубок Ректора". Крім того, постійно проводяться художні виставки, конкурси "Таланти КПІ" та ін.

Навчально-організаційна робота

Департамент провадить активну роботу з організації І та ІІ етапів Всеукраїнських наукових олімпіад. У 2015 р. в КПІ пройшли другі етапи семи Всеукраїнських олімпіад. У 60 Всеукраїнських студентських олімпіадах взяли участь 185 наших студентів, 49 стали переможцями.

У липні 2015 р. пройшла Х Відкрита міжнародна студентська олімпіада з програмування ім. С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова "KPI-OPEN 2015" за участю представників п’яти країн.

На факультетах/інститутах успішно функціонують більше ніж 50 гуртків за різними напрямами та спеціальностями.

Реалізуються проекти: Літня школа ААСІМР, відкриті лекції за участю іноземних науковців, SoloWay – зустрічі з відомими українцями. Налагоджено співпрацю з низкою фондів та наукових компаній, таких як DAAD, Fulbright, Greencubator та інші.

Фізичне виховання та спорт

У 2015 році студенти університету брали участь у спортивних змаганнях з 32-х видів спорту – 15 олімпійських та 17 неолімпійських.

Серед неолімпійських видів спорту в університеті розвиваються боротьба на поясах Алиш, спортивний туризм, скелелазіння, спортивна аеробіка, спортивне орієнтування, поліатлон, шахи, гирьовий спорт, пауерліфтинг, стрільба з блочного лука, боротьба "кураш", "зурхана", самбо, рукопашний бій, футзал. Магістр ММІ Андрій Нікітченко став призером Кубка світу з боротьби "зурхана", який відбувся в Душанбе 23 лютого 2015 р. та срібним призером Кубка Європи з боротьби на поясах Алиш (м. Мінськ, 31 березня 2015 р.). За багаторічні спортивні здобутки в 2015 р. він отримав звання "Заслужений майстер спорту України з боротьби на поясах Алиш".

Студенти НТУУ "КПІ" брали участь у чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки (м. Елвош, Португалія,  9.11.2015 р.), а студентка РТФ Катерина Сачік стала бронзовою призеркою у складі національної збірної команди України. За спортивні здобутки в 2015 р. три студенти отримали звання "Майстер спорту України зі спортивної аеробіки", один – звання "Майстер спорту України зі спортивного орієнтування".

З гирьового спорту студент ФЕЛ Олег Ястреба став переможцем Кубка України та чемпіонату України серед ВНЗ, а студент ФБМІ Віктор Івахненко став переможцем чемпіонату світу серед молоді.

В університеті діє спортивно-технічний центр "Київський політехнік", куди входять 7 спортивних клубів, які відвідують понад 500 студентів – "Політех-баскет" (баскетбол), "Політехнік" (футбол), "Талісман" (спортивна аеробіка та фітнес), "Тайфун" (рукопашний бій), "Глобус" (туризм), "Атлантида" (підводне плавання), "Регбі-Політехнік" (регбі).

Серед олімпійських видів спорту найбільш активний розвиток показала стрільба з лука. Учасники виступали в міжнародних змаганнях зі стрільби "24 години" в Польщі, на чемпіонаті України (м. Суми) ІІІ особисте місце, на Кубку України (м.Львів), на Універсіаді України та Всеукраїнському турнірі "Різдвяні зустрічі" (м. Київ), де посіли ІІІ командне місце. За підготовку спортсменів вищої категорії в стрільбі з лука викладач кафедри спортивного вдосконалення Оксана Дьякова отримала звання "Заслужений тренер України зі стрільби з лука".

Здобутки мають представники академічного веслування – 3-тє місце в Кубку України (м. Дніпропетровськ, 3–5 травня 2015 р.), 2-ге місце в 7-й літній Універсіаді України (м. Дніпропетровськ, 7 травня 2015 р.).

Ставали призерами та переможцями всеукраїнських та міських змагань збірні команди з баскетболу, волейболу, тріатлону, спортивного орієнтування, регбі.

Традиційно проводилась Спартакіада НТУУ "КПІ". Зростає популярність шахів.

Громадське формування з охорони громадського порядку (ГФ ОГП)

Департамент координує роботу ГФ ОГП, діяльність якого спрямована на забезпечення правопорядку на території університету, в навчальних корпусах та гуртожитках. Членами ГФ ОГП є 660 студентів і співробітників університету. Вони проводять роботу з профілактики та попередження правопорушень у навчальних корпусах, гуртожитках і на території університету, забезпечують перепускний режим у гуртожитках, здійснюють внутрішньо-об'єктове патрулювання.

Протягом 2015 р. відбулося незначне зростання кількості правопорушень на території університету, таких як викрадення та пошкодження майна, вчинення неправомірних та протиправних дій. Порівняно з попередніми двома роками зросла кількість правопорушень серед студентів. У департаменті було опрацьовано 93 справи грубих правопорушень, з яких 83 випадки – вживання алкогольних напоїв у гуртожитках. Порівняно з 2008, 2010, 2011 рр. значно зменшилась кількість таких правопорушень, як бійки, кримінальні злочини, вживання наркотичних речовин.

З метою підвищення рівня безпеки університету на базі ГФ ОГП створено IT відділ відеоспостереження. На сьогодні встановлено та ефективно працюють 40 камер відеоспостереження. У 2016 р. заплановано встановити ще 30 таких камер та провести розширення матеріальної та технічної частини відділу IT та відеоспостереження.

Для ГФ ОГП придбано 24 комплекти сучасних радіостанцій.

Інформаційний простір

Інформаційному простору в університеті завжди приділялась велика увага. Так, у функціональному підпорядкуванні департаменту працюють газета "Київський політехнік", прес-центр та відділ забезпечення інформаційної діяльності – Масмедійний центр, який забезпечує роботу "Вежі КПІ", Радіо КПІ та КПІ TV.

Газета "Київський політехнік" відома багатьом поколінням КПІшників своїми непересічними публікаціями.

Радіо КПІ – студентський проект, який у 2015 був реорганізований з метою розширення та покращення якості мовлення.

КПІ TV – студентський медійний проект, метою якого є наближення студентської молоді до подій та життя в університеті. Наразі в ефір виходять сюжети та репортажі про життя КПІ, прямі включення з місця важливих подій, авторські програми.

На завершення від імені всього департаменту хочу висловити подяку за плідну співпрацю ректорату, колегам з інших департаментів та структурних підрозділів університету, а також студентському активу. Особливу вдячність висловлюємо заступникам директорів інститутів та деканів факультетів з навчально-виховної роботи.

Тільки разом ми зможемо подолати будь-які виклики та досягти найкращих результатів у підготовці високоморальних, високоосвічених та висококваліфікованих фахівців.

Успіхів нам усім на цьому шляху!

Дата події