7 травня 2016 року виповнилося 85 років з дня народження професора, доктора технічних наук, завідувача кафедри ливарного виробництва Київського політехнічного інституту в 1974–1991 рр., заслуженого професора НТУУ "КПІ" (1998), академіка Академії інженерних наук України (1998) Степана Пантелійовича Дорошенка.

У 1955 р. С.П.Дорошенко закінчив металургійний факультет КПІ і був направлений на Київський завод "Більшовик", де за чотири роки пройшов шлях від технолога до заступника головного металурга.

У 1959 р. Степан Пантелійович вступає до аспірантури при кафедрі ливарного виробництва КПІ. В кандидатській дисертації, яку він захистив у 1963 р., було вперше у світовій практиці сформульовано принципи утворення легковідокремлюваного пригару на поверхні сталевих виливків. Згодом результати досліджень у цьому напрямі були узагальнені в монографії С.П.Дорошенка, В.М.Дробязко, К.І.Ващенка "Получение отливок без пригара в песчаных формах", яка вийшла в 1978 р., а потім видавалася китайською та японською мовами.

У 1960-ті рр. на кафедрі ливарного виробництва КПІ було започатковано принципово новий напрям створення формувальних сумішей, які отримали назву "Наливні (рідкорухомі) самотвердні суміші". Такою була і назва докторської дисертації С.П.Дорошенка, яку він захистив у 1972 р. Цей науковий напрям активно розвивався на кафедрі і далі. Було захищено понад 10 кандидатських дисертацій; на Київському заводі "Більшовик" з 1965 року працювала перша в СРСР лінія наливної формовки, а станом на 1988 р. в Україні наливні формувальні суміші використовували більш ніж 50 підприємств, які виробляли понад 700 тис. тонн виливків на рік. У 1980 році світ побачила фундаментальна праця С. П. Дорошенка та К. І. Ващенка "Наливная формовка", яка стала незамінним посібником як для студентів, так і для інженерів-ливарників.

З 1974 по 1991 р. професор С.П.Дорошенко завідував кафедрою ливарного виробництва КПІ. За роки своєї науково-педагогічної роботи Степан Пантелійович зробив вагомий внесок у вдосконалення  навчальних планів і програм, розробку нових спеціальних дисциплін. Під його керівництвом кафедра вперше забезпечила студентів методичною літературою з усіх дисциплін навчального плану. Ці розробки були настільки якісними, що знайшли застосування не тільки в Україні, а й за її межами.

Професор С.П.Дорошенко започаткував на кафедрі наукову школу з питань технології ливарної форми, підготував 27 кандидатів і чотирьох докторів технічних наук, у т. ч. для Німеччини, Болгарії, Куби, В'єтнаму. Він опублікував понад 650 наукових та навчально-методичних праць, серед яких більше 50 книг і брошур. У його доробку понад 40 авторських свідоцтв і патентів.

Зусиллями професора були налагоджені плідні зв'язки кафедри ливарного виробництва КПІ з профільними інститутами Китаю, Чехії, Болгаріі, Румунії, Куби, В'єтнаму, Німеччини та інших країн. Останні роки життя він активно займався дослідженням історії ливарного виробництва в Україні, художнього литва, відродженням забутих імен і подій української історії.

Степан Пантелійович значну увагу приділяв профорієнтації майбутніх інженерів-ливарників. З-під пера його та співавторів вийшли книги з технології та історії ливарного виробництва в Україні і світі, зокрема "О литейщиках" (1976), "Об искусстве литья и литейщиках" (1986), "Древняя и всегда молодая профессия" (1998), "Історія художнього литва" (1998). Доповненням цього напряму його діяльності стало колекціонування виробів художнього литва та створення при кафедрі ливарного виробництва музею литва на базі особистої колекції С.П. Дорошенка.

Нині на кафедрі ливарного виробництва продовжують свої розробки послідовники наукової школи професора С.П. Дорошенка. І, безумовно, в кожному з його учнів і співробітників залишиться назавжди світла пам'ять про вчителя.

В.А.Гнатуш, Р.В. Лютий, кандидати технічних наук