Розробка системи ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського виконується згідно наступних документів:

 1. Положення про Електронні Інформаційні Ресурси Єдиного Інформаційного Середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого Ректором 31.07.2009 р
 2. Стандарту КПІ ім. Ігоря Сікорського СОУ 80.3 – 02070921.004.001:2008 «Єдина система класифікації, кодування та індексації інформаційних ресурсів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»»
 3. Наказу по КПІ ім. Ігоря Сікорського № 4-239 від 09.08.2009 р. «Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін КПІ ім. Ігоря Сікорського як складової Єдиного інформаційного середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського»
 4. Тимчасового положення прo банк веб-ресурсів навчальних дисциплін КПІ ім. Ігоря Сікорського

Призначення системи ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Інформатизація навчального процесу університету з метою підвищення якості навчання студентів
 2. Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційними технологіями

Головні завдання, що вирішуються системою ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Інформаційна підтримка навчального процесу кафедр університету
 2. Забезпечення електронного спілкування між учасниками навчального процесу

Для вирішення поставлених завдань в системі ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського  розроблені віртуальні кабінети за профілями користувачів

 1. «Віртуальний кабінет» користувача за профілем «Завідуючий кафедрою»
 2. «Віртуальний кабінет» користувача за профілем «Методист кафедри»
 3. «Віртуальний кабінет» користувача за профілем «Викладач-науковець»
 4. «Віртуальний кабінет» користувача за профілем «Студент навчальної групи»

14 листопада 2011 р. згідно розпорядження № 05-87 від 07.07.2011 р. «Про графік та організаційні заходи щодо підготовки й впровадження системи «Електронний кампус»» здійснюється впровадження система ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для роботи з основними сервісами (функціями) системи ЕК КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблена «Інструкція користувача», яка доступна для завантаження з сайту КБ ІС (http://kbis.kpi.ua), розділ «Новини та події».