Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу якості освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Адреса: Корпус 16, Політехнічна 14, кімната 123, 03056, Київ, Україна
Директор: к.ф.-м. н. Перестюк Марія Миколаївна

E-mail: eqmi[at]kpi.ua
Телефон: 236-71-28, 097-628-06-22

Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу якості освіти (ІМЯО) проводить незалежний комплексний моніторинг якості підготовки фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського, організовує й проводить систематичний ректорський контроль залишкових знань студентів і шкільних знань першокурсників КПІ ім. Ігоря Сікорського, організовує й проводить комплекс адаптаційних і коригувальних курсів для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Центр ІМЯО здійснює доуніверситетську підготовку й професійну орієнтацію громадян України.

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • спільно з профільними кафедрами та департаментом організації освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського розробляє науково-методичні засади й технології моніторингу якості вищої освіти;
 • розробляє методичне забезпечення діагностики якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організовує й проводить систематичний незалежний комплексний моніторинг якості підготовки фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського та формує на його основі рекомендації щодо покращення усіх складових освітнього процесу;
 • організовує й проводить систематичний ректорський контроль залишкових знань студентів старших курсів і залишкових шкільних знань першокурсників КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організовує й проводить адаптаційні та коригувальні курси для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • проводить освітню, навчальну, наукову, методичну, профорієнтаційну, організаційну й інформаційну діяльність у сфері доуніверситетської підготовки;
 • проводить інформаційні кампанії, спрямовані на позиціювання та просування КПІ ім. Ігоря Сікорського як інноваційного освітнього центру, здійснює PR (Public Relations), формує корпоративну ідентичність й культуру та можливості корпоративних видань у системі корпоративних комунікацій;
 • формує спільно з профільними кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського банк даних для діагностики якості освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • формує банк даних незалежних експертів;
 • аналізує діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо якості освіти під час підготовки до процедур зовнішнього контролю (атестації, акредитації тощо);
 • розробляє й проводить заходи зі створення системи забезпечення якості освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог державних стандартів освіти, критеріїв і показників національної та європейської систем акредитації й міжнародних процедур визнання освітніх програм;
 • організовує й проводить освітній процес в системі доуніверситетської підготовки;
 • розробляє методичне забезпечення доуніверситетської підготовки;
 • здійснює розроблення, експертизу, аналіз та узагальнення освітньо-професійних, навчальних, науково-методичних планів і програм доуніверситетської підготовки;
 • здійснює розроблення й відпрацювання з профільними навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського методик навчання за інтегрованими навчальними планами;
 • здійснює розроблення й відпрацювання спільно з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського ефективних процедур пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організовує й проводить спільно з профільними навчально-науковими інститутами та факультетами комплексні олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • розробляє індивідуальні освітні траєкторії слухачів для подальшого навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • аналізує та узагальнює вітчизняні й закордонні науково-методичні праці у галузі адаптивних систем тестування, новітніх технологій навчання, систем управління якістю освіти;
 • бере участь в організації й проведенні університетських, національних і міжнародних науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо за основними напрямами діяльності центру;
 • видає посібники, підручники, інші методичні матеріали, узгоджені за змістом і адаптовані до навчальних програм КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • здійснює комплекс заходів, спрямованих на громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • співпрацює з молодіжними й громадськими організаціями, установами культури, проводить спільні заходи з виховання молоді;
 • здійснює діяльність, що сприяє соціальній адаптації дітей з інвалідністю;
 • розробляє критерії й упроваджує у практику методики виявлення здібностей і обдарувань учнів, вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вибору ними майбутньої професії;
 • залучає обдаровану учнівську молодь до пошукової роботи на базі профільних кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • видає й розповсюджує спільно з Приймальною комісією, навчально-науковими інститутами та факультетами КПІ ім. Ігоря Сікорського рекламні матеріали про традиції, досягнення КПІ ім. Ігоря Сікорського і його підрозділів в освітній, науковій та міжнародній діяльності;
 • залучає вітчизняні, іноземні й міжнародні фонди для розвитку науково-методичних досліджень і розроблень щодо моніторингу якості освіти, доуніверситетської підготовки й медіа;
 • проводить щоденний моніторинг та аналіз соціальних мереж, інформації, пов’язаної з КПІ ім. Ігоря Сікорського, на внутрішніх і зовнішніх інформаційних майданчиках;
 • організовує проведення на території та в приміщеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського фото- й відеознімання, промоакцій як підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і сторонніми організаціями.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ ІМЯО

До організаційної структури центру входять:

 • відділ професійної адаптації та працевлаштування студентів;
 • відділ коригування та вдосконалення рівня знань;
 • аналітичний відділ тестування та моніторингу знань;
 • відділ профорієнтації та підготовки до вступу у заклад вищої освіти;
 • відділ медіасупроводу діяльності університету;
 • відділ зв’язків з громадськістю;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • навчально-наукова лабораторія моніторингу якості освіти.
 • відділ забезпечення цифровізації освітнього процесу