Започаткований близько десяти років тому університетський конкурс "Молодий викладач-дослідник" щороку називає нових молодих науковців, які здобувають собі ім'я у вітчизняному й міжнародному науковому середовищі. Однією з таких є доцент кафедри виробництва приладів ПБФ Марина В'ячеславівна Філіппова. За результатами наполегливої праці її визнали переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2014", що свідчить про високий рівень і результативність її науково-дослідної роботи.

Закінчивши приладобудівний факультет НТУУ "КПІ" в 2003 р. й отримавши кваліфікацію "Магістр з приладобудування", вона почала працювати на кафедрі виробництва приладів. За цей період пройшла шлях від асистента до доцента. З 2013 р. виконує обов'язки  заступника декана приладобудівного факультету з навчально-методичної роботи.

Активна робота над дисертацією під керівництвом доцента кафедри к.т.н. доцента С.П.Вислоуха дозволила М.В.Філіпповій успішно її захистити в 2007 р. і здобути ступінь кандидата технічних наук. Результати наукових розробок М.В.Філіппової знайшли своє відображення в більш ніж 120 наукових працях, у тому числі в навчальному посібнику з грифом МОН України "Фізіотерапевтична апаратура", 15 патентах на винаходи та корисні моделі України, 26 статтях у фахових виданнях та виданнях, які входять до наукометричних баз. У цих роботах відображено великий досвід автора, знання сучасних методів досліджень, новизну й оригінальні підходи до вирішення поставлених завдань.

Марина Філіппова читає лекції та проводить практичні заняття з курсів "Метрологія", "Метрологічне забезпечення виробництва", "Контроль та керування якістю виробів", "Організація приладобудівного виробництва".

Багато фізичних і душевних сил вона віддає вихованню молодого покоління вчених, є науковим керівником аспірантів, підготувала більш ніж 20 магістрів з приладобудування. Висока компетентність, ерудиція, відкритість і душевна теплота Марини В'ячеславівни викликають глибоку повагу і сердечне ставлення до неї співробітників, друзів та студентів.

Інф. ПБФ