Фізико-математичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФМФ: 03056, Київ, м. Київ-56, проспект Берестейський, 37, навчальний корпус 7, кiмната 420, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-82-51, 204-82-43, 204-96-27
E-mail: fmf[at]kpi.ua
URL:
Декан ФМФ: д.т.н., професор Ванін Володимир Володимирович
День факультету - кінець квітня

Кафедри Фiзико-математичного факультету

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФМФЗ перших років існування Київського політехнічного інституту освітянська та науково-дослідна робота в галузі фізико-математичних наук була пов'язана з іменами таких видатних вчених як Г.Г. Де-Метц, В.Я. Букреєв, Л.І. Кардаш, В.П. Єрмаков. У подальшому наукові школи фізико-математичного напрямку створювали та очолювали: В.І. Лошкарьов, О.Г. Гольдман, Н.М. Герцрикен, М.П. Кравчук, О.С. Смогоржевський, В.А. Зморович, Ю.А. Далецький та багато інших. Потужна наукова база, кадровий потенціал дали можливість в 1996 році створити фізико-математичний факультет, який очолив видатний вчений академік НАНУ, директор Інституту магнетизму, лауреат Державних премій, проф. В.Г. Бар'яхтар.

Факультет веде підготовку спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики — від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів, математичного та комп'ютерного моделювання, підготовку спеціалістів з аналізу та прогнозуванню економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних та фінансових структур.

Студенти мають можливість оволодіти комп'ютерним моделюванням фізичних процесів, числовим моделюванням; методами наукового експерименту; методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та детермінованого хаосу; теорією нелінійних явищ; вивчити моделі динаміки фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часу; імовірністно-статистичні ідеї та методи стохастичного числення під час аналізу ринкового ризику; проблеми розробки математично-алгоритмічного забезпечення інформаційних систем страхування.

Випускники отримують фундаментальну підготовку з основних напрямів сучасної фізики та математики, поглиблену комп'ютерну підготовку та досвід використання сучасного інструментарію інформаційних технологій, що дає їм змогу на високому рiвнi займатися теоретичними та експериментальними дослідженнями, викладати курси фізики, математики та інформатики, створювати й аналізувати математичні та комп'ютерні моделі процесів, явищ i об'єктів.

Випускники працюють науковцями, викладачами навчальних закладів усіх рівнів акредитації, керівниками розробок математичних моделей у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах України та за кордоном.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФМФ

Кафедра Загальної фізики та моделювання фізичних процесів

104 Фізика та астрономія
Фізика д.філософії (о,з)
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів бакалавр (о)
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів магістр опп (о)

Кафедра Математичного аналізу та теорії ймовірностей

111 Математика
Математика д.філософії (о)
Страхова та фінансова математика бакалавр (о)
Страхова та фінансова математика магістр опп (о)
Страхова та фінансова математика магістр онп (о)

Кафедра Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

131 Прикладна механіка
Прикладна механіка д.філософії (о)
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки д.філософії (о,з)

Кафедра Загальної фізики

104 Фізика та астрономія
Фізика д.філософії (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Наукова робота ФМФ

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

  • розробка математичних методів дослідження стохастичних систем та крайових задач математичної фізики;
  • геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ;
  • нанотехнології;
  • фізика твердого тіла;
  • теорія хаоса, нелінійні явища, детермінований хаос – наукова група;
  • диференціальні та інтегральні рівняння;
  • фізика магнітних явищ;
  • теоретична фізика.