Факультет прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан: Д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович

Адреса: 03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корпус №14 (каф. ПМА), корпус №15 (каф. СКС)

Телефон для довiдок: 380 44 204 8115, 380 44 204 9113
URL:
День факультету: 20 листопада
Соціальні мережі:

Кафедри факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про ФПМ

Логотип Факультету прикладної математикиФакультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1) шляхом його виділення з факультету інформатики та обчислювальної техніки.

У створенні ФПМ та його становленні у різні роки брали участь відомі вчені, дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України Згуровський М.З., Коваленко І.М., Самофалов К.Г., Далецький Ю.Л., професори НТУУ “КПІ” Вавілов Є.М., Молчанов О.А., Павлов О.А., Тарасенко В.П.

Першим деканом ФПМ був д-р фіз.-мат. наук, проф. І.М.Коваленко (у 1990 – 1994 рр.). У 1994 – 2005 роках факультет очолював д-р техн. наук, проф. О.А.Молчанов. Із 2005 року деканом ФПМ є д-р техн. наук, проф. І.А.Дичка.

Навчання на ФПМ ґрунтується на поглибленому вивченні матема- тичних дисциплін, що дозволяє студентам набути та розвинути навички системного, концептуального та абстрактного мислення, уміння аналізувати й будувати моделі різноманітних явищ і процесів задля їх дослідження з використанням найсучасніших математичних методів та інформаційних технологій, уміння аналізувати дані великого обсягу та знаходити приховані залежності, проєктувати нечіткі системи та штучні нейронні мережі, уміння розробляти складні програмні системи. У 2010 році на факультеті при- кладної математики відкрито спільну навчально-наукову лабораторію «EPAM-ФПМ», на базі якої для студентів організовано постійно діючі курси з програмування на мові Java та тесту- вання програмного забезпечення.

Випускники факультету працюють на провідних посадах у вітчизняних та закордонних IT-компаніях, зокрема й у дослідницьких підрозділах (Global Logic, Epam Systems, Data Art, Ajax Systems, Samsung, Microsoft, Google, Amazon та ін.).

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФБМІ

Кафедра Прикладної математики

113 Прикладна математика
Прикладна математика д.філософії (о,з)
Наука про дані та математичне моделювання       бакалавр (о)
Наука про дані та математичне моделювання       магістр опп (о,з)
Наука про дані та математичне моделювання       магістр онп (о)

Кафедра Програмного забезпечення комп’ютерних систем

121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення д.філософії (о,з)
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем бакалавр (о)
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем магістр опп (о)
Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем магістр онп (о)

Кафедра Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія д.філософії (о,з)
Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи бакалавр (о)
Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи магістр опп (о,з)
Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Наукова діяльність на ФПМ

Наука про дані та математичне моделювання – д.т.н., проф., Чертов О.Р.

Об’єкт дослідження – наука про дані – групова анонімність демографічних даних, зокрема, в мікрофайлах; пошук прихованих закономірностей в (неповних) даних різної природи; математичне моделювання - розрахунки гнучких (геометрично нелінійних) механічних систем; аналіз статичної та динамічної поведінки пластин і оболонок з використанням експоненціальних функцій в методі зважених нев’язок.

Спеціалізовані комп’ютерні системи: розробка, моделювання, надійність та безпека – д.т.н., проф. Романкевич В.О.

Об’єкт дослідження – багатопроцесорні системи управління складними об’єктами; проблеми гарантоздатності, зокрема надійність, безпека та тестування.

Методи та програмні засоби обробки даних для технологій мультимедіа, цифрових двійників та автоматичної ідентифікації об’єктів – д.т.н., доцент Сулема Є.С.

Об’єкт дослідження – процеси формування, подання та оброблення мультимодальних даних у програмних системах на основі технологій мультимедіа, цифрових двійників та автоматичної ідентифікації об’єктів.