Активно розвиваючись, Київський політехнічний інститут став базою розширення та зміцнення мережі вузів Києва, України. Так, у 1923-1933 роках і протягом останніх років на базі факультетів та окремих спеціальностей КПІ було створено декілька інститутів, університетів, академій.

 • Дніпропетровський інститут залізничного транспорту

  23 березня 1930 р. у Дніпропетровську на базі політехнікуму і факультету інженерів шляхів сполучення Київського політехнічного інституту був заснований Дніпропетровський Інститут Інженерів Залізничного Транспорту (ДІІТ). Сьогодні - Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (http://www.diit.edu.ua);

 • Одеський інститут інженерів морського флоту.

  Сьогодні - Одеський національний морський університет (http://www.osmu.odessa.ua);

 • Харківський текстильний інститут (та деякі галузеві інститути);
 • Київський інженерно-будівельний інститут

  Був створений у 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту та архітектурного факультету Київського художнього інституту. Сьогодні це - Київський національний університет будівництва і архітектури (http://www.knuba.edu.ua)

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації

  Витоки університету — в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році: Постановою Ради Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факультету Київського політехнічного інституту був заснований Київський авіаційний інститут. Сьогодні - Національний авіаційний університет (http://www.nau.edu.ua);

 • Українська сільськогосподарська академія

  Теперішній Національний аграрний університет (http://www.nauu.kiev.ua) є провідним вищим аграрним закладом освіти України. Бере свій початок від сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інститута, яке у 1918 р. і трансформувалось у сільськогосподарський (агрономічний) факультет. На базі цього факультету в 1922 р. у структурі КПІ було створено Київський сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став самостійним вищим навчальним закладом. У 1930-34 роках на базі Київського сільськогосподарського інституту сформувалися і розпочали свою діяльність Київський агрономічний інститут, Київський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Київський агроінженерний інститут цукрової промисловості та Агроекономічний інститут, які було згодом реорганізовано в самостійні науково-дослідні інститути та факультети.

 • Київський автодорожний інститут

  Розпорядженням Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р від 7 листопада 1944 року засновано Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ) - теперішній Національний транспортний університет (НТУ) - http://ntu.edu.ua .

 • Київський технологічний інститут легкої промисловості

  1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, який у 1935 році було перейменовано на Київський інститут шкіряно-взуттєвої промисловості, а в 1939 році — на Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості. 20 травня 1944 року постановою Ради Народних Комісарів СРСР його було об'єднано з Текстильним інститутом. Новий навчальний заклад дістав назву — Київський технологічний інститут легкої промисловості. Сьогодні - Київський національний університет технологій та дизайну (http://knutd.com.ua)

 • Вінницький політехнічний інститут

  В 1960 роцi у Вiнницi був створений загальнотехнiчний факультет Київського iнституту харчової промисловостi, який через рiк став складовою частиною Київського полiтехнiчного iнституту (КПI) i на базi якого ще через рiк був створений Вiнницький фiлiал КПI. На його базі в 1974 роцi було створено Вiнницький полiтехнiчний iнститут - сьомий в Українi в цiй групi вузiв. Тепер - Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет (http://www.vstu.edu.ua)

 • Черкаський інженернотехнологічний інститут

  1 вересня 1991 р. Черкаський філіал Київського політехнічного інституту став самостійним вищим навчальним закладом. Тепер — Черкаський державний технологічний університет (http://www.chiti.uch.net)

 • Чернігівський технологічний інститут

  Діяльність Чернігівського державного технологічного університету розпочалась у 1960 році із загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року). Зараз - Чернігівський державний технологічний університет (http://www.stu.cn.ua)

За ініціативою провідних учених Київського політехнічного інституту на базі існуючих та новостворених кафедр і науково-дослідних лабораторій було засновано також ряд академічних та галузевих науково-дослідних інститутів, які і нині плідно працюють. Ось деякі з них: Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України (http://www.inmech.kiev.ua/), Український науково-дослідний інститут паперу, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (http://www.ipp.kiev.ua), Інститут електрозварювання (http://www.paton.kiev.ua), Інститут технічної теплофізики НАН Україн (http://www.ittf.kiev.ua) та ін.