Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ІПО: проспект Берестейський, 37, корп. 1, кімн. 262-1, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-81-08, 204-81-63
E-mail: ipo[at]ipo.kpi.ua
URL:

Директор ІПО: Малюкова Інна Геннадіївна

ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 • відділ наступної (другої) вищої освіти;
 • відділ підвищення кваліфікації (спеціалізації);
 • відділ технологій дистанційного навчання;
 • Центр інноваційного підприємництва
 • Українсько-Китайський центр інженерних інновацій
 • навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації

Логотип ІПООсновними завданнями інституту є

 • Створення умов для безперервного навчання впродовж життя, підвищення якості освіти й розширення доступу до освітніх ресурсів представників різних вікових груп і верств населення за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в освітню сферу.
 • Забезпечення надання освітніх послуг за програмами післядипломної освіти з наступної (другої) вищої освіти й підвищення кваліфікації (спеціалізації) за всіма акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження й ефективного використання ними ІКТ і технологій дистанційного навчання.
 • ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація проведення досліджень у галузі методики й методології застосування електронних, дистанційних форм навчання, забезпечення використання отриманих результатів в освітньому процесі, впровадження та оновлення технологій дистанційного навчання.
 • Участь у міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського задля інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір, а також співпраці щодо виконання інноваційних проєктів.

Всі бажаючі навчатися за програмами післядипломної освіти, набути нові фахові знання та підвищити свою майстерність можуть швидко знайти вичерпну інформацію на нашому сайті:

 • У розділі Друга вища освіта надається перелік та опис спеціальностей, за якими можна отримати другу вищу освіту.
 • Розділ Підвищення кваліфікації містить дані про короткострокові та середньострокові програми підвищення кваліфікації фахівців.
 • У розділі Дистанційне навчання ви отримаєте інформацію про Платформу “Сікорський”, яка надає  широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання