“Information Technology and Security” (з англ. “Інформаційні технології та безпека”) – друковане фахове наукове видання, засноване Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр. Після однорічної паузи поновлено з 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23486-13326ПP від 02.07.2018.

Рік заснування: 2012.

P-ISSN: 2411-1031.

E-ISSN: 2518-1033.

Вид видання: збірник наукових праць.

Cтатус видання: вітчизняний.

Мови видання: українська, англійська (змішаними) мовами.

Періодичність: щопівроку.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна та зарубіжна.

Галузь науки: технічні.

Категорія видання: Б.

Категорія читачів: наукові, науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та курсанти.

Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.

Індексується в: Index Copernicus Journals Master List, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing, WorldCat, Google Scholar, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Zeitschriften Datenbank, Bibliothek der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Bibliothek der Europa-Universität Viadrina.

Відповідальна кафедра: Кібербезпеки і застосування інформаційних систем і технологій.

Адреса редакції видання: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна.