Микола Олександрович Кільчевський / Кильчевський (15.06.1909, Кам'янець–Подільський - 14.06.1979, Київ) - видатний учений у галузі механіки і математики. Доктор фізико-математичних наук (1940). 3 1959 р. керував відділом Інституту механіки АН УРСР. М.О. Кільчевський був членом Національного комітету СРСР з теоретичної і прикладної механіки, членом Президії науково-методичної ради з теоретичної механіки при Мінвузі СРСР, головою наукової ради з проблеми “Загальна механіка” АН УРСР, членом редколегії журналу “Прикладная механика”.

Основні праці присвячені загальній механіці, теорії оболонок, статичним та динамічним контактним задачам теорії пружності, теорії удару, застосуванням інтегральних рівнянь. Ним узагальнені постановка й методи розв’язання статичних і динамічних тривимірних контактних пружних та пружно-пластичних задач. Розробив новий підхід до аналітичного опису процесів, що супроводжують динамічну контактну взаємодію твердих тіл.

Студент КПІ, викладач КПІ 1933-1944 рр., завідувач кафедри теоретичної механіки КПІ (1944-1961), професор

Кільчевський Микола Олександрович - доповідь на ювілейній сесії Інституту механіки АН УРСРКільчевський Микола Олександрович на лекціїКільчевський Микола Олександрович  на кафедрі