Кафедра конструювання машин (ККМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.505, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 406 82 55,
Електронна пошта: itm(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедру конструювання машин створено на базі кафедри конструювання верстатів та машин та кафедри інтегрованих технологій машинобудування в 2019 році.

Підготовка інженерів-механіків здійснювалась з 1945 р. на кафедрі “Технологія машинобудування”, в рамках спеціальності “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. На даний момент кафедра КМ входить до складу Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кафедра здійснює набір абітурієнтів на всі три рівні вищої освіти- бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальністю “131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”, освітні програми:

- “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ”
- “ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН”

Кваліфіковані викладачі, наукові співробітники та учбово-допоміжний персонал забезпечують високу якість навчання та проводять активну наукову роботу. Аудиторії кафедри добре пристосовані для проведення занять на сучасному рівні із застосуванням мультимедійних технологій. Лабораторне обладнання дозволяє проводити наукові дослідження процесів і об'єктів сучасного машинобудування. Ми активно співпрацюємо з державними і науковими установами, провідними підприємствами та університетами. Міжнародні зв'язки кафедри охоплюють такі країни, як Німеччина, Швеція, Норвегія, Польща. Ми пишаємось видатними випускниками кафедри та її студентами, багато з яких є переможцями та призерами численних конкурсів та олімпіад.