Департамент науки та інноватики НТУУ "КПІ", який очолює проректор з наукової роботи академік НАН України М.Ю. Ільченко, приділяє велику увагу вдосконаленню системи набуття, охорони і захисту об'єктів права інтелектуальної власності, створених в університеті, стимулюванню творчої активності наукових співробітників, викладачів та студентів. З року в рік зростають показники діяльності університету в цій сфері. Зокрема, у 2014 році порівняно з 2013 роком кількість поданих заявок на об'єкти промислової власності зросла з 174 до 227, а кількість отриманих охоронних документів – зі 135 до 209.

Визнанням досягнень нашого університету на міжнародному рівні стало нагородження медаллю "За винахідництво" Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) заслуженого винахідника НТУУ "КПІ", патентного повіреного України доктора технічних наук, професора кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету Олександра Євгеновича Колосова.

ВОІВ, штаб-квартира якої розташована в м. Женева (Швейцарія), є міжнародною організацією, яка займається адмініструванням низки ключових конвенцій у галузі інтелектуальної власності. З 1974 р. також виконує функції спеціалізованої установи ООН з питань творчості та інтелектуальної власності. Медаль ВОІВ "За винахідництво" була заснована в 1979 р. для стимулювання винахідницької та інноваційної діяльності у всьому світі. Вона вручається видатним винахідникам на визнання їх внеску в економічний і технічний розвиток країни.

О.Є.Колосов працює в КПІ з 1981 р. Нині він відомий дослідник і винахідник, автор 520 опублікованих наукових праць та винаходів, у тому числі трьох монографій з питань винахідництва. У 2014 р. отримав звання "Викладач-дослідник НТУУ КПІ". Результати винаходів О.Є.Колосова використовувались при виготовленні таких високовідповідальних конструктивних елементів із композиційних полімерних матеріалів, як вуглепластикові оболонки головних обтічників ракет-носіїв, теплові панелі супутників, розміростабільні параболічні оболонки радіотелескопа, інтегральні вуглепластикові панелі літаків, просочувально- сушильне обладнання, ультразвукове обладнання, сорбуючі вуглецеві матеріали, у тому числі для медицини. Розробки за патентами О.Є.Колосова демонструвались на вітчизняних і міжнародних виставках з винахідництва, були відзначені дипломами і медалями. У складі колективу винахідників О.Є.Колосов був тричі нагороджений дипломами Міністерства оборони України за інноваційні розробки, що отримали перші місця у Всеармійських конкурсах "Кращий винахід року". Блоку патентів на винаходи (матеріал марки "БОРИСФЕН") була присуджена першість на Всеукраїнському конкурсі "Винахід–2010" в номінації "Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали".

О.Є.Колосов постійно популяризує винахідництво в засобах масової інформації та у мережі Інтернет, зокрема в науково-практичному журналі "Інтелектуальна власність в Україні" та на власних сайтах. Він є членом експертно-консультативної комісії з питань інтелектуальної власності при департаменті науки та інноватики НТУУ "КПІ",  як рецензент і член журі бере участь у проведенні Всеукраїнських конкурсів робіт учнів-членів Малої академії наук України (відділення технічних наук, секція науково-технічна творчість та винахідництво).

Побажаймо О.Є.Колосову та всім винахідникам університету нових видатних досягнень!

А.К.Скуратовський, доцент, заступник голови ЕКК з питань інтелектуальної власності при департаменті науки та інноватики, заслужений винахідник НТУУ"КПІ"