Проректор з наукової роботи, доктор технiчних наук, професор ПАСІЧНИК Віталій Анатолійович
Приймальна: корпус 1, кімната 142
Прийомні години: вівторок, 14:00-16:00
телефон: 204-94-05
e-mail: v.pasichnyk[at]kpi.ua,

Науково-інноваційна діяльність університету об’єднує навчально-наукові та науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, підрозділи з управління інноваційною діяльністю та трансферу технологій університету, інформатизації управлінської діяльності.

Діяльність визначається Законами України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти і науки України, стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського, наказами ректора, нормативними документами університету.

Діяльність спрямована на поєднання навчального процесу, наукових досліджень та виробництва з метою: здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-технічних результатів і продукції, що створені в університеті.

Очолює наукову та інноваційну діяльність проректор з наукової роботи.

Роботу забезпечують наукові структурні підрозділи і підрозділи управління та організації забезпечення наукової та інноваційної діяльності.