25 квітня 2007 року перестало битися серце доцента кафедри біотехніки та інженерії, кандидата технічних наук Є.К. Кундеревича.

Народився Євген Костянтинович у квітні 1945 року. У 1963 році зарахований на 1-й курс приладобудівного факультету Київської політехніки, яку з успіхом закінчив у 1968 р., отримавши диплом інженера-електромеханіка. Молодий спеціаліст був направлений на роботу в Науково-дослідний інститут радіоелектроніки, де і працював техніком, інженером, старшим інженером, виявивши неабиякий хист і професійні вміння при проектуванні і випробовуванні спеціальної техніки.

З 1972 року Євген Костянтинович назавжди пов’язав своє життя з КПІ. Старший інженер СКБ приладобудівного факультету, старший науковий співробітник кафедри приладів і систем орієнтації і навігації. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Гіроскопи та навігаційні системи”.

З 2001 р., від дня заснування кафедри біотехніки та інженерії, працював на посаді доцента. У 2003 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника, у 2004 р. – вчене звання доцента по кафедрі біотехніки та інженерії. Має понад 50 науково-технічних публікацій, з яких 4 – методичні, отримав 4 авторських свідоцтва СРСР та один Патент України. Нагороджений медаллю “В память 1500-летия Киева”.

Доцент Є.К. Кундеревич був відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі, брав участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, широко залучав до наукової роботи студентів, з якими опубліковано доповіді.

Кафедра втратила в особі Євгена Костянтиновича вірного і надійного товариша, уважного і доброзичливого члена колективу, завжди готового прийти на допомогу і підставити надійне плече.

Колектив глибоко сумує у зв’язку з передчасною смертю Є.К. Кундеревича та висловлює щире співчуття сім’ї і близьким. Світла пам’ять про нашого товариша залишиться назавжди в серцях!

May 25, 2007 || Автор: Колеги, товариші, студенти ФБТ