Співробітництво із зарубіжними закладами

Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського має угоди про партнерство, кооперацію та наукові обміни з багатьма провідними вищими навчальними закладами та науковими установами світу.

Міжнародні спільні структури з іноземними організаціями та з університетами-партнерами

Бiльше 6000 випускникiв Київського полiтехнiчного iнституту працюють у 112 країнах свiту. Серед них мiнiстри, дипломати, космонавти, вiдомi вченi в рiзних галузях науки i технiки, бiзнесмени.

Унiверситет пiдтримує тiснi контакти, проводить спiльнi конференцiї та рiзнi заходи iз секцiєю випускникiв КПІ у Республiцi Польща, створеною ще у 1922 роцi та Асоцiацiєю випускникiв унiверситету в Китайськiй Народнiй Республiцi.

Засоби енергоаудиту для ІЕЕ НТУУ «КПІ»

20 червня директор Українсько-Японського центру НТУУ «КПІ» Осаму Мідзутані передав у дар Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» обладнання для проведення енергоаудиту для його використання в наукових дослідженнях і навчальному процесі.

Підписка на Міжнародне співробітництво