Міжнародні контакти фахівців кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ останнім часом набули високої інтенсивності. Тільки впродовж трьох зимових місяців кафедру відвідали колеги з Великобританії, Німеччини та Швейцарії, а Німецька спілка науковців (DFG) прийняла рішення про фінансування у 2016–2018 рр. спільного проекту завідувача кафедри професора О.І.Клесова та його колег з університетів м. Кельн та м. Падерборн (ФРН).

У грудні 2015 р. фахівці з Університету м. Кардіфф (Великобританія) доповідали на постійно діючому семінарі кафедри про свої відкриття в галузі дробових процесів Скеллама та їх застосувань у практичних задачах фінансової математики. З відкриттям на кафедрі нової спеціалізації "Фінансова та страхова математика" цей науковий напрям стає все більш актуальним і для математиків КПІ. Англійські науковці запросили українських колег відвідати їх університет для продовження перспективних досліджень з цієї теми.

У січні 2016 року з візитом в НТУУ "КПІ" перебував професор Ульріх Штадтмюллер з університету м. Ульм (ФРН), плідні зв'язки з яким набули нової якості після підписання угоди між двома університетами про співпрацю в науковій та освітянській сферах. Згідно з цим договором магістр кафедри А.Л.Мельникова протягом осіннього семестру навчалась у партнерському університеті за програмою "Актуарна математика"; планується, що влітку група студентів ФМФ буде ознайомлюватися з освітніми програмами з математики у ВНЗ Німеччини.

Багатообіцяючими стають контакти з університетом м. Осло (Норвегія). Аспірант кафедри Ю.Є.Приходько в січні 2016 р. пройшов стажування в Інституті математики м. Осло. Норвезькі математики цінують високий фаховий рівень українських колег, про що свідчить запрошення прочитати пленарну доповідь на черговому Абелівському симпозіумі в Норвегії.

Зовсім нещодавно НТУУ "КПІ" відвідали математики з м. Берн (Швейцарія), з якими кафедра в 2015–2017 роках виконує спільний проект "Багатовимірні задачі для випадкових блукань та правильно змінні функції з застосуваннями для маркованих точкових процесів та випадкових множин". Уже у травні наші математики відвідають м. Берн з візитом-відповіддю.

Зацікавленість закордонних учених у співпраці з колегами з кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей свідчить про високий науковий рівень математиків НТУУ "КПІ".

М.К.Ільєнко, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ