В листопаді - грудні 2014 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено дев’ятнадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено 3296 студентів V курсу, 144-ьох спеціальностей, 113-ти кафедр НТУУ «КПІ» та 1014-ти фундаментальних, гуманітарних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

У соціологічному дослідженні ринку праці на предмет якості підготовки фахівців в університеті було задіяно більше 1000 вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств та ін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначався за методикою, затвердженою Вченою Радою університету.

Особливістю туру став значний ріст значення індекса якості за більшістю спеціальностей університету. Вперше, на ряді спеціальностей університету при перевірці якості залишкових знань була використана автоматизована система «ТЕСТ».

Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" за результатами XIX туру та XVII - XIX турів (V курс, осінь'2014)

Долучення Розмір
monitoring-19.pdf (85.82 КБ) 85.82 КБ