В березні - квітні 2015 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено двадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено близько трьох тисяч студентів ІV курсу, 137-ми спеціальностей, 113-ти кафедр НТУУ «КПІ».

Слід відмітити значне зростання якості підготовки порівняно з попередніми турами на наступних спеціальностях: Атомна енергетика (ТЕФ, ТЯ-12), Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ФЕА, ЕП-11), Прикладна математика (ФТІ, ФІ-13), Програмне забезпечення систем (ФПМ, КП-11), Комп’ютеризовані системи управління та автоматики (ФІОТ, ІА-11), Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (ФЕА, ЕД-11), Теплоенергетика (ТЕФ, ТП-11), Молекулярна біотехнологія (ФБТ, БТ-12).

Долучення Розмір
monitoring-20.xlsx (24.19 КБ) 24.19 КБ