Науково-методичні засади комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ», перший тур якого відбувся восени 2005 року, були закладені на основі відповідних системних досліджень, які проводяться в університеті починаючи з 1992 року. Відмітимо основні з них:

 • проведення масштабних натурних педагогічних експериментів з метою ідентифікації параметрів процесів накопичення та дисипації знань студентів і формування на цій основі стратегій системного керування якістю навчального процесу;
 • вивчення природи формування залишкових знань та розробка методів комплексного моніторингу якості залишкових знань як одного з найважливіших показників якості навчального процесу в цілому;
 • вивчення впливу факторів складної природи на процеси накопичення та дисипації знань;
 • формування банку діагностичних завдань з фундаментальних, професійно-орієнтованих, фахових та гуманітарних дисциплін, розробка відповідних діагностичних технологій;
 • вивчення міждисциплінарних процесів накопичення та дисипації знань студентів;
 • створення інформаційних технологій неперервної системнокомплексної діагностики якості підготовки фахівців;
 • розробка методик ідентифікації «траєкторії» руху студента університету в освітньому полі впродовж всього ланцюжка його підготовки: доуніверситетська підготовка – навчання в університеті – післядипломна підготовка;
 • розробка методик соціологічних досліджень якості підготовки фахівців на основі аналізу відгуків ринку праці;
 • розвиток та дослідження системи доуніверситетської підготовки як основного етапу формування оптимальних початкових умов процесу підготовки фахівців в цілому.

У листопаді – грудні 2007 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено п’ятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». Моніторингом було охоплено понад 2150 студентів п’ятого курсу 112 спеціальностей університету. Індекс якості підготовки фахівців визначався за формулою, затвердженою Вченою радою університету.

Досвід попередніх турів моніторингу дозволив у п’ятому турі покращити саму модель моніторингу та суттєво розширити її діагностичну базу. Так, було суттєво доповнено та оновлено банк тестових завдань, який на момент проведення комплексного моніторингу включав у себе понад 550 тисяч завдань з 1230 дисциплін. За п’ять турів моніторингом було охоплено понад 15 тисяч студентів 120 спеціальностей університету.

Системний аналіз результатів комплексного моніторингу дозволив виявити по ряду спеціальностей розбалансованість навчальних планів з фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Відповідно до п.8 «Порядку проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ «КПІ» (додаток до наказу ректора НТУУ «КПІ» № 1-177 від 6.12.2007 р.) підготовлено видання «Систематизовані результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у НТУУ «КПІ». П’ять турів: осінь 2005, весна 2006, осінь 2006, весна 2007, осінь 2007», в якому наведено основні підсумкові та аналітичні матеріали за попередні п’ять турів комплексного моніторингу. Видання буде корисне факультетам, інститутам та кафедрам університету для аналізу та здійснення відповідного комплексу заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Cистематизовані результати п'яти турів: осінь'2005, весна'2006, осінь'2006, весна'2007, осінь'2007

 1. Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ «КПІ» за підсумками п'яти турів (показники р(1)) (осінь'2005, весна'2006, осінь'2006, весна'2007, осінь'2007)
 2. якість показників р(3) – р(8), р(13) за результатами п'ятого туру (осінь'2007 )
  1. 5.1. математика (р(3))
  2. 5.2. фізика (р(4))
  3. 5.3. інформатика р((5))
  4. 5.4. іноземна мова (р(6))
  5. 5.5. професійно – орієнтовані та фахові дисципліни (р(7))
  6. 5.6. соціологічне опитування ринку праці(р(8))
  7. 5.7. накопичувальний індекс якості підготовки (р(13)
 3. Систематизовані результати п'яти турів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (осінь'2005, весна'2006, осінь'2006, весна'2007, осінь'2007)
  1. Результати за підсумками І – V турів - місце №1-30
  2. Результати за підсумками І – V турів - місце №31-63