Науково – методичні засади комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського, перший тур якого був проведений восени 2005 року, були закладені на основі відповідних системних досліджень, які проводяться в університеті, починаючи з 1992 року. Відмітимо основні з них:

 • проведення масштабних натурних педагогічних експериментів з метою ідентифікації параметрів процесів накопичення та дисипації знань студентів і формування на цій основі стратегій системного керування якістю навчального процесу;
 • вивчення природи формування залишкових знань та розробка методів комплексного моніторингу якості залишкових знань, як одного з найважливіших показників якості навчального процесу вцілому;
 • вивчення впливу факторів складної природи на процеси накопичення та дисипації знань;
 • формування банку діагностичних завдань з фундаментальних, професійно – орієнтованих, фахових та гуманітарних дисциплін, розробка відповідних діагностичних технологій;
 • вивчення міждисциплінарних процесів накопичення та дисипації знань студентів;
 • створення інформаційних технологій неперервної системно – комплексної діагностики якості підготовки фахівців;
 • розробка методик ідентифікації «траєкторії» руху студента університету в освітньому полі впродовж всього ланцюжка його підготовки: доуніверситетська підготовка →--> навчання в університеті →-->→ післядипломна підготовка;
 • розробка методик соціологічних досліджень якості підготовки фахівців на основі аналізу відгуків ринку праці;
 • розвиток та дослідження системи доуніверситетської підготовки, як основного етапу формування оптимальних початкових умов процесу підготовки фахівців вцілому.
 1. Порядок проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями
 2. Методика знаходження основних показників комплексного моніторингу якості підготовки фахівців
  1. 2.1. основні показники
  2. 2.2. позначення та основні розрахункові формули
  3. 2.3. перелік величин, які задаються в кожному турі комплексного моніторингу
  4. 2.4. анкета соціологічного опитування ринку праці (показник р(8))

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначається за формулою, затвердженою Вченою радою університету:

,

де:

 • – індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю;
 • – індекс якості дипломних робіт (проектів);
 • – індекс якості підготовки фахівців за відгуками ринку праці;
 • – накопичувальний індекс;
 • – накопичувальний індекс якості підготовки фахівців.