Цьогоріч у КПІ ім.Ігоря Сікорського на базі Інституту післядипломної освіти (ІПО) почав працювати Навчально-інноваційний центр протезування та реабілітації (Центр). Створено його за участі партнерів – Інноваційного холдингу "Sikorsky Challenge", Благодійного фонду "Коло", громадської організації "U+", компанії-виробника протезів "Parashar Industries" та реабілітаційного центру "Без обмежень". Роботу Центру зосереджено на двох напрямах: навчальному та інноваційному.

Уже з початку цього навчального року розроблено і запроваджено курси підвищення кваліфікації фахівців для роботи за першим із цих напрямів. Адже для нашої країни підготовка фахівців, спроможних поліпшити якість життя людей, які постраждали через військову агресію з боку російської федерації, стала завданням надважливим. У зв'язку з гострою нестачею спеціалістів відповідного профілю першочергово запроваджено курс із протезної реабілітації. Він одразу ж став запитаним серед фахівців, отож відбулося вже кілька циклів навчання.

У розмові з кореспондентом "КП" директорка Центру Наталія Семінська розповіла, що з кожним наступним циклом удосконалюються навчальні програми, насамперед завдяки збільшенню практичної складової, адже заняття проводяться як на базі нашого центру, так і у реабілітаційному центрі "Без обмежень" та в лікувальних закладах. Чималу роль у цьому процесі відіграє зворотній зв'язок із слухачами та викладачами спеціальних дисциплін. Тим слухачам курсів, які вже пройшли підготовку в Центрі, впродовж навчання додатково надавались можливості взяти участь у заходах, які проводилися спільно з партнерами, зокрема й у межах програми Міжнародного фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", на ІV Міжнародному форумі "Facing The Future", Міжнародній конференції "Безпека та сучасні реабілітаційні технології" та інших. Крім того, слухачів, за їхнім бажанням, було залучено до процесу встановлення 20 військовим спортивних протезів від компанії "Levitate" (Данія) в рамках проєкту "Впровадження інноваційних технологій протезування в Україні", а також до тренінгів під час саміту "Аmputee rehab summit – 2023" від благодійного фонду "Protez foundation" (США).

Наприкінці січня завершилося навчання вже третього набору слухачів.

Загальна кількість людей, які пройшли курси, складає 54 фахівці. Усі вони зможуть надавати кваліфіковану допомогу військовим та цивільним, які постраждали від військової агресії з боку російської федерації.

kpi images - Військовим встановлено спортивні протези від компанії Levitate ( Данія)

Розвиток Центру протезування і реабілітації триває. Вже у лютому 2024-го спільно з факультетом соціології і права запроваджено курси з військової психології для підвищення кваліфікації цивільних психологів. Як повідомила Наталія Семінська, науковці факультету розробили програму навчання, що розрахована не лише для допомоги військовим, але й членам їхніх родин та цивільним особам, які постраждали від військової агресії з боку росії. Крім того, партнери Центру ініціювали розробку нової сертифікатної програми на базі факультету біомедичної інженерії за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія", яка відповідатиме міжнародним стандартам. Таким чином з'явиться можливість готувати фахівців з протезної реабілітації та протезування кінцівок. Варто зауважити, що нестача таких спеціалістів у державі спонукала Міністерство охорони здоров'я України збільшити державне замовлення на підготовку однієї тисячі реабілітологів.

За словам директорки Центру, ефективна співпраця з партнерами дозволила нашому університету у 2024 році стати корпоративним членом Міжнародної спільноти протезистів/ортезистів (ISPO). Це сприятиме формуванню нової освітньої та сертифікатних програм у сфері протезування і реабілітації, а також забезпечить доступ до освітніх програм, які отримали сертифікат акредитації від ISPO. З'явилися можливості і для отримання консультацій у фахівців ISPO. Крім того, співробітники Центру матимуть доступ до публікацій спеціалізованого журналу, в якому друкуються матеріали про актуальні дослідження у сферах протезування, ортезування та реабілітації. Також тепер є можливість підвищення кваліфікації науково-практичного персоналу під час проведення різноманітних вебінарів, які влаштовують фахівці ISPO. Отже, буде використано всі можливості для сприяння розвитку цієї галузі та підвищення рівня обізнаності наших студентів.

У межах співпраці Центру з провідними вітчизняними виробниками протезів – компанією "Parashar Industries", Центром протезування, ортезування та реабілітації "Без обмежень" та ТОВ "Esper Bionic" студенти факультету біомедичної інженерії та Механіко-машинобудівного інституту мають змогу навчатися за дуальною формою, проходити переддипломну практику та навіть нині, в умовах воєнного стану, відвідувати діючі виробництва. Варто наголосити, що кількість факультетів, залучених до реалізації цього проєкту, постійно зростає.

kpi images - Налагоджено співпрацю зі шпиталем та Талліннським медичним закладом освіти (Естонія)

Інноваційна складова стратегії розвитку Центру передбачає застосування новітніх технологій, які вивчаються, розробляються, апробуються. Її реалізація, на думку Наталії Семінської, дозволить долучити до інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge Ukraine" ще більше інноваторів і науковців нашої країни та країн світу, які матимуть змогу реалізовувати свої ідеї за рахунок використання сучасних технологій для виготовлення зразків та прототипів, підсилити нетворкінг серед вчених і спрямувати свої зусилля на зміцнення інноваційної складової галузі.

У своїй роботі керівництво і співробітники Центру спираються на вивчення і впровадження передового досвіду й аналітичних досліджень у галузі протезування та реабілітації пацієнтів як на рівні держави, так і за кордоном. У 2023 році зусилля персоналу Центру було сфокусувано на вивченні ключових технологій з виготовлення протезів, зокрема їхніх основних елементів: куксоприймачів, гільз, механічних частин для протезування верхніх та нижніх кінцівок. Визначено, що саме імплементація адитивних технологій у сфері протезування надасть потужний імпульс і стане основою для отримання відчутних результатів вже найближчим часом.

Центр зосереджений на розробці та впровадженні передових технологій, які забезпечуватимуть інноваційний розвиток виробництва. Кардинально змінити виробництво та якість готових виробів здатні адитивні технології, що є одними з найсучасніших. Нині проводяться консультації з провідними компаніями світу, серед яких "General Electric Additive", "НР", "3D system", "ZEISS Industrial Quality Solutions" та іншими з метою впровадження цих виробничих процесів за рахунок придбання високотехнологічного обладнання широкого спектру. Як розповіла Наталія Семінська, нині тривають перемовини з дослідницькими та виробничими центрами з протезування "Levitate" (Данія), "Koalaa" (Великобританія), а також з колегами з Чехії, США, Іспанії.

Для реалізації такої стратегії фахівці Центру використовують досвід передових компаній світу, беруть участь у громадських обговореннях, зокрема у Комітеті соціальної політики при Верховній Раді України, про стан протезування в Україні. За результатами обговорень Центр долучився до участі в підготовці стратегії розвитку протезної галузі (враховуючи подальшу потребу в заміні та ремонті великої кількості протезних виробів) та вдосконалення системи підвищення кваліфікації й навчання протезистів, розширення навчальних програм для протезистів та ортезистів, проведення навчально-практичних семінарів для вивчення технологічних процесів в сфері протезування та реабілітації.

Зрозуміло, що для розбудови Центру всього, переліченого вище, недостатньо. Розробка власних та імплементація найкращих існуючих технологій протезування й практик фізичної та психологічної реабілітації постраждалих від агресії з боку росії, а також повернення їх до повноцінного життя вимагає вивчення іноземного досвіду. З цією метою партнери Центру взяли участь у міжнародній виставці адитивних технологій "Formnext22", що відбулась у Франкфурті (Німеччина). У рамках реалізації гранту "Підтримка психічного здоров'я українських поранених бійців та членів їхніх сімей через навчання та співпрацю з українськими працівниками освіти" налагоджено співпрацю зі шпиталем та Талліннським медичним закладом освіти (Естонія). Також здійснюється робота з підготовки проєктів до Національного фонду досліджень України та отримання грантів для залучення додаткового фінансування і, відповідно, до розширення можливостей діяльності Центру. Значні зусилля спрямовуються на те, щоб усі ці напрацювання сприяли залученню якомога більшої кількості науковців і студентів університету до реалізації інноваційних розробок не лише в галузі протезування та реабілітації, але й за іншими вкрай необхідними для розвитку нашої країни напрямами.

Віктор Задворнов (за інф. Центру)