TEMPUS – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, метою якої є сприяння модернізації системи вищої освіти через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС та країн-партнерів. Програма надає фінансування для заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами. Надання грантів здійснюється на основі участі в конкурсах і багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі заявок.

Україна приєдналася до програми TEMPUS у квітні 1993 року. Програма мала спрямованість на вдосконалення управління закладами освіти, оновлення або розробку нових навчальних програм та підвищення кваліфікації викладачів. Українські вищі навчальні заклади брали найактивнішу участь у проектах TEMPUS, які здійснюються майже в усіх  регіонах України.  За цей час українські університети продемонстрували відданість реформам та стійкий інтерес до розвитку освітньої галузі, до запровадження новітніх підходів в освіті.

Навесні 2013 року в рамках 6-го конкурсу програми TEMPUS IV до Єврокомісії було подано спільну проектну заявку від консорціуму з 19 організацій, 6 з яких представляють Україну, в тому числі НТУУ "КПІ". В листопаді Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу: серед відібраних 171 проекту, рекомендованих для фінансування, 33 проекти реалізуватимуться за участю українських університетів, асоціацій та неурядових організацій, підприємств та дослідних інститутів – усього близько двохсот партнерів від Україні візьмуть участь у впровадженні вищезазначених проектів.

Проект інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ" "Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process" (MMATENG)" ("Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу до найкращого досвіду впровадження положень Болонського процесу") успішно пройшов відбір. Робота над проектом розпочалася у грудні 2013 року. В рамках виконання проекту співробітники факультету С.М.Чернега  та Ю.І.Богомол  взяли участь у стартовій конференції, яка відбувалась 10-11 березня 2014 року у містах  Леувен та Антверпен (Бельгія). Кожен учасник програми презентував свій університет. На окремому семінарі були представлені бюджет та перелік дисциплін, які передбачено впровадити в навчальний процес. Учасники та координатор проекту ухвалили стартову резолюцію, план організаційних дій в університетах/організаціях консорціуму і бюджет.

20 березня 2014 року на вступній нараді по виконанню проекту була затверджена робоча група ІФФ. Проведено розподіл обов'язків і прийнято план першочергових заходів. До складу робочої групи увійшли: декан ІФФ П.І. Лобода, доц. каф. ВТМ та ПМ Ю.І. Богомол, проф. каф. МТО С.М. Чернега, доц. каф. ВТМ та ПМ Л.О. Бірюкович, проф., завідувач каф. МТО Я.В. Зауличний, доц. каф. МТО М.М. Бобіна,  завідувач каф. ФМ проф. С.І. Сидоренко, асистент каф. ФМ С.І. Конорев, доц. каф. ФМ В.В. Холявко, доц. каф. ЛВЧКМ І.М. Гурія. Координатор проекту – доц. каф. ВТМ та ПМ Ю.І. Богомол. Відповідальна за документацію – проф. каф. МТО С.М. Чернега. Відповідальний по факультету – декан ІФФ П.І. Лобода.

25 березня 2014 р. відбулося засідання робочої групи по проекту. Було розглянуто питання узгодження переліку дисциплін для проведення їх аналізу й наступного оновлення та прийнято рішення про представлення проекту на вченій раді ІФФ 31 березня і створення web-сторінки проекту: http://tempus.iff.kpi.ua

 І.М. Гурія, доц., заст. декана ІФФ, Ю.І.Богомол, доц., координатор проекту

Дата події