Наприкінці минулого року стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів, відзначили асистента кафедри математичних методів системного аналізу, молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу системної математики Інституту прикладного системного аналізу кандидата фізико-математичних наук Лілію Сергіївну Палійчук.

Лілія Сергіївна вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2011 році. Навчалася та проводила наукові дослідження під керівництвом доктора фізико-математичних наук Павла Олеговича Касьянова. Основні напрями її наукових досліджень пов'язані з розвитком теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей. Результати наукових досліджень за останні п'ять років були втілені в 22 наукові праці, серед них 6 статей у Scopus та 4 – в Web of Science.

Після закінчення аспірантури Лілія Сергіївна продовжила працювати в ІПСА на посаді молодшого наукового співробітника. Вона виконавець численних науково-дослідних робіт МОН України та НАН України, зокрема виконавець НДР по грантах Президента України та НДР по грантах НАН України для молодих учених. У 2018 році захистила дисертацію на тему "Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями".

Її науковий керівник д.ф.-м.н. П.О.Касьянов зазначив: "Лілія Сергіївна – одна з моїх кращих учениць. Вона досить давно працює в колективі НДВ системної математики, активно працювала над виконанням наукових тем НАН України та МОН України. Її результати, що стосуються асимптотичної поведінки розв'язків хвильових систем, можуть стати запорукою та підґрунтям для подальших теоретичних і прикладних досліджень і наукового співробітництва з провідними університетами України і закордону".

Молодий науковець не зупиняється на досягнутому. У подальшому вона планує продовжувати працювати за науковими напрямами кафедри,  розширювати тематику досліджень, розглядати більш широкі класи задач різної природи, зосередити увагу на прикладних аспектах уже отриманих теоретичних результатів.

Побажаємо ж їй успіхів на непростому шляху наукового пошуку.

Інф. ІПСА