Науково-навчальний комплекс  "ІПСА" – потужний осередок науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних наук.

Науковий напрям інституту очолює Н.Д.Панкратова – відомий фахівець у галузях системного аналізу, теорії ризику, сценарного аналізу, інформаційних технологій, теорії прийняття рішень та ін. Вона доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. В.М.Глушкова, дійсний член Міжнародної АН вищої школи, національний експерт UNIDO, дев'ять разів поспіль перемагала в університетському конкурсі "Викладач-дослідник". Автор близько 450 наукових публікацій, з них 19 монографій, 4 підручники, 14 навчально-методичних робіт; підготувала 20 кандидатів та 2 докторів наук.

Останнім часом Наталія Дмитрівна займається науковими дослідженнями, що стосуються міждисциплінарних проблем різноманітної природи. Зокрема, розробкою засобів неруйнівного контролю для гарантування безпечного функціонування складних технічних систем в умовах багатофакторних ризиків, стратегії майбутнього великих підприємств, міст, регіонів. Роботи виконуються на замовлення МОН, НАН України, Мінекономіки та ін.

Її науковий доробок високо цінують на пострадянському просторі та за кордоном, запрошують на міжнародні конференції та до участі в європейських наукових проектах. Так, у 2012 р. проф. Н.Д.Панкратова доповідала європейській науковій спільноті про моделювання технології очистки ґрунту від нафтозабруднюючих продуктів. У 2013 р. на запрошення японських партнерів брала участь у науковому обговоренні методів, підходів і трендів, обумовлених соціальними катаклізмами і тероризмом. У роботі форуму взяли участь науковці з 19 країн, зокрема зі США, Ізраїлю, Канади, країн ЄС.

Торік разом із колегами з Румунії та Молдови подали заявку на грант НАТО, яка стосувалася розробки моделей, методів та засобів, що сприяли б моделюванню й пом'якшенню різноманітних соціальних катаклізмів будь-якої природи, обумовлених терактами та катастрофами. Наприкінці 2014-го в ІПСА НТУУ "КПІ" отримали позитивну відповідь: зі штаб-квартири НАТО повідомили, що серед 12 грантів, наданих Україні у 2015 році, один проект виконуватиметься в ІПСА під керівництвом проф. Н.Д.Панкратової. Кошторис проекту – 300 тис. євро на два роки, з них КПІ – понад 220 тис. євро. Кінцевим користувачем результатів має стати МВС України. "Це вагома перемога української науки, – говорить Наталія Дмитрівна. – Дуже важливо, що роботи виконуються в рамках програми "Наука для миру та безпеки", що є практичною підтримкою України з боку НАТО". До речі, в КПІ – це вже другий проект, який виконується за грантом НАТО (перший стосувався створення вітчизняної освітньої мережі УРАН), що свідчить про високий рівень науковців нашого університету.

Отже, на базі ІПСА уже розпочалися роботи зі створення ситуаційно-аналітичного центру для підтримки прийняття управлінських рішень при соціальних катаклізмах і катастрофах. Активно працюють учасники проекту М.П.Макуха, В.В.Савастьянов, І.О.Савченко, О.М.Терентьєв та ін. У розробників амбітні плани – у майбутньому вони сподіваються надавати послуги і європейським партнерам. Кошти планують витратити на обладнання: придбання потужних серверів, засобів візуалізації, робочих станцій тощо.

У рамках проекту буде апробовано нову концепцію мобільного ситуаційно-аналітичного центру: робочі місця аналітиків та експертів, система візуалізації та відеозв'язку, інтерактивні панелі, навіть меблі – усі складові центру можна комбінувати довільним чином залежно від завдань та місця розгортання. Така гнучкість дозволить підвищити ефективність використання всіх засобів центру та вирішувати принципово нові завдання.

В усіх наукових проектах, що виконуються в ІПСА і стосуються передбачення, стійкого розвитку, аналізу багатофакторних ризиків в умовах невизначеності різної природи, зокрема й у створенні Центру, беруть участь студенти та аспіранти. За результатами реального наукового пошуку вони виконують свої курсові, бакалаврські та магістерські роботи. У декого потім тема магістерської, розширюючись і поглиблюючись, переростає в кандидатську дисертацію. Інтеграція навчального i наукового напрямів дає можливість здійснювати унікальні дослідження та реалізувати методологію підготовки аналітиків практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає міжнародним стандартам.

Н. Єлизарова