Згідно зі Стратегією сталого розвитку Європейського Союзу, Планом дій сталого розвитку до 2030 року та Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет) у своїй роботі дотримується принципів екологічної сталості.

Діяльність Університету може суттєво впливати, як на місцеве так і на глобальне середовище, тому за допомогою досліджень та інновацій намагається зменшити негативний вплив на довкілля та сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Ціль екологічної політики Університету полягає у створенні та впровадженні ефективних механізмів та інструментів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та підтримки/покращення стану навколишнього середовища.

Першочерговими завданнями Університету, виступають: розвиток освітніх траєкторій, підвищення рівня екологічної свідомості студентів та працівників; розвитку інноваційної екосистеми, втілення принципів збалансованого використання природних ресурсів на глобальному, національному та регіональному рівнях.

Принципи Університету

 • Виконання вимог державного законодавства та нормативних актів, а також міжнародних еко- стандартів;
 • Виконання міждисциплінарних проектів, які спрямовані на вирішення екологічних та соціально-орієнтованих завдань;
 • Системний підхід до розробки освітніх програм і курсів, проведення наукових досліджень у сфері екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 • Стабільне покращення рівня екологічної безпеки та комфорту університетської спільноти; 
 • Надання можливості отримати інформацію про екологічні показники та діяльність університету в області охорони навколишнього середовища для всіх, хто цим зацікавлений.

Зобов'язання Університету

Стимулювати спільні зусилля університетської спільноти щодо підтримки екологічних стандартів. Забезпечувати виконання вимог чинного законодавства у сфері екології.

Зобов'язання у сфері управління

 • Використання інструментів цифровізації для оптимізації адміністративних процесів та зменшення зайвих викидів та забруднення оточуючого середовища, зокрема, через запровадження електронного документообігу;
 • Проведення моніторингу екологічної безпеки Університету, прийняття відповідних рішень для визначення потенційних небезпек екологічного середовища;
 • Організація та проведення заходів на території Університету, покликаних на впровадження та підтримку екологічно орієнтованих практик;
 • Підтримка політики сталих подорожей;
 • Забезпечення участі в міжнародних освітніх рейтингах сталого розвитку університетів (зокрема, THE University Impact Rankings та QS Sustainability) для якісного оцінювання досягнень Університету у сфері сталого розвитку, зокрема пом'якшенні кліматичних змін та адаптації до них;
 • Забезпечення безперешкодного доступу до інформації щодо екологічно орієнтованої політики Університету.

Зобов'язання в освітній діяльності

 • Реалізація та розвиток освітньо-професійних та освітньо-наукових компонентів в галузі екології та сталого розвитку;
 • Забезпечення можливості вибору, здобувачами вищої освіти, дисциплін які присвячені проблемам екологічної безпеки та сталого розвитку в цілому;
 • Популяризація екологічної свідомості та сталого способу життя серед університетської спільноти;
 • Проведення відкритих лекції та науково-практичних заходів присвячених проблемам екологічної безпеки та екологічної свідомості.

Зобов'язання у науковій діяльності

 • Підтримка та розвиток науково-дослідницького потенціалу Університету в сфері екологічної сталості;
 • Імплементація результатів наукових досліджень екологічної тематики;
 • Підтримка проектів, які мають міждисциплінарний характер в галузі екології, раціонального водокористування та охорони довкілля;
 • Забезпечення участі науковців Університету у міжнародних та вітчизняних конференціях екологічного спрямування та сталого миру;
 • Налагодження міжнародної науково-технічної співпраці з питань сталого розвитку та захисту довкілля;

Зобов'язання у соціальній сфері

 • Організація та проведення просвітницьких заходів, на території кампусу, покликаних до популяризації екологічної свідомості здобувачів працівників та місцевої спільноти (зокрема, тренінги з екологічних та соціальних аспектів сталого розвитку);
 • Створення університетської спільноти для розробки соціально значущих, екологічно спрямованих проектів;
 • Розробка та впровадження плану реалізації зеленої політики Університету;
 • Просування та популяризація принципів екологічної політики Університету.

Зобов'язання у сфері господарської діяльності та матеріально- технічного забезпечення

 • Підтримка екосистеми кампусу шляхом розширення площі зелених насаджень;
 • Збереження та відновлення благоустрою території кампусу;
 • Зниження вуглецевого сліду за допомогою розвитку велосипедної інфраструктури на території кампусу, а також популяризація використання громадського транспорту;
 • Запровадження політики сортування та вторинної переробки відходів;
 • Впровадження принципів енергоефективності та ресурсозбереження;
 • Зниження використання паперу, шляхом переходу до системи електронного документообігу «Мегаполіс» та використання вебсервісів для можливості оформити роботу в електронному вигляді;
 • Використання матеріалів, які відповідають прийнятим екологічним стандартам, для реновації та реконструкції будівель;
 • Запровадження системи «зелених» закупівель, тобто придбання товарів безпечних для довкілля та життєдіяльності людини;
 • Організація безпечного та здорового харчування на території Університету.

Прикінцеві положення

Наведена екологічна стратегія Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» не є вичерпною та за потреби може бути переглянута.

Документ «Екологічна стратегія» знаходиться у вільному доступі та доведений до відома всіх працівників Університету.