У збірнику “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.

Збірник наукових праць містить результати досліджень у царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва.

"Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування" видається з 1970 року
Засновник: МОН України, НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 8371, 29.01.04, Cвідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ №18085-6885Р, 30.08.11
УДК 621

Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.21, кімн. 613.
Тел.: тел. (044) 204-83-02, 20-25
ISSN друкованого видання — ISSN 0201-744Х; 0321-2211

Мова видання – українська
Періодичність – 2 номери на рік

Напрямки або тематика:

 • теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування.
 • теорія та практика навігаційних приладів і систем;
 • методи та системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів;
 • контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні;
 • науково-аналітичне та екологічне приладобудування;
 • наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем;
 • високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні;
 • автоматизація та інтелектуалізація приладобудування;
 • прилади і системи біомедичних технологій;
 • гіпотези, нестандартні методи вирішення наукових та інженерних проблем приладобудування.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

 • технічні.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, студентів старших курсів з фаху приладобудування.