органiзований у 1994 р.,
Науковий керівник: д.т.н., проф. Збруцький Олександр Васильович
тел. (044) 204-82-22

Головнi напрямки дiяльностi Науково-аналiтичного центру критичних технологiй навiгацiйного приладобудування:

  • дослiдження нових фiзичних принципiв та розробка на їх основi сучасних навiгацiйних приладiв, гiроскопiв та акселерометрiв;
  • розробка теорiї та побудова систем керування, орiєнтацiї та стабiлiзацiї;
  • дослiдження та розробка iнтегрованих та супутникових навiгацiйних систем, їх застосування;
  • розробка методiв та програмного забезпечення розрахунку пружних систем;
  • розробка методiв дослiдження динамiки лiтальних апаратiв та навантажень в умовах польоту;
  • автоматизацiя проектування та розрахунку легких лiтальних апаратiв.