Директор - Татарчук Дмитро Дмитрович
тел. 204-96-76, 204-92-30
Адреса: 03056, м. Київ-056, вул. Політехнічна, 16
E-mail: d.tatarchuk[at]kpi.ua

Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки (НДІ ЕМСТ) створено 01.01.2017 року і він є правонаступником Науково-дослідного інституту прикладної електроніки.

Науково-дослідний інститут електроніки та мікросистемної техніки займається розробкою та впровадженням сучасного електронного обладнання та пристроїв для промисловості, енергетики, зв’язку та медицини. НДІ виконує замовлення ДТГО “Південно-Західна залізниця”, КП «Київський метрополітен», КП «Водоканал», Трамвайно-тролейбусного управління м.Києва, ВАТ «Укртелеком» і співпрацює з рядом провідних інститутів НАНУ (Електродинаміки, Проблем матеріалознавства, Фізики напівпровідників, Магнетизму).

Над вирішенням наукових і прикладних завдань в НДІ ЕМСТ працює ряд провідних науковців (в тому числі 8 докторів та 26 кандидатів наук). Працівники вищої кваліфікації складають 30% від загальної кількості працюючих в НДІ.

Основні напрямки діяльності:

  • обробка сигналів (методи обробки та кодування сигналів, підвищення завадостійкості);
  • наноелектроніка (розробка технології виготовлення і дослідження властивостей наноматеріалів і наноструктур, розробка математичних моделей наноструктур);
  • коммунікаційні пристрої (розробка, моделювання);
  • сонячні батареї (розробка, моделювання, розробка технології виготовлення);
  • наносенсори (розробка, моделювання, розробка технології виготовлення);
  • НВЧ електроніка (діелектричні резонатори та частотно-селективні пристрої на їх основі);
  • діелектрична спектроскопія (дослідження НВЧ властивостей діелектричних матеріалів, розробка методів контролю НВЧ параметрів матеріалів);
  • газорозрядні пристрої (розробка, моделювання та оптимізація параметрів, розробка технології виготовлення);
  • медична електроніка (розробка методів діагностики стану біологічних об’єктів, розробка й проектування приладів для діагностики та лікування);
  • навігаційні пристрої (пристрій визначення кутових координат Сонця).