Головнi напрямки дiяльностi:

  • теоретичнi та експериментальнi дослiдження з розробки методiв i засобiв цифрової просторово-часової та спектральної обробки гiдроакустичної iнформацiї;
  • розробка комплексних методiв, створення технiчних гiдроакустичних та бiотехнiчних стацiонарних i мобiльних комплексiв пошуку пiдводних об'єктiв;
  • створення систем монiторизацiї пiдводних робiт та водолазного спорядження;
  • розробка методiв i засобiв акустичного дистанцiйного зондування морського середовища та пошуку джерел акустичного шуму, вiбрацiї рiзноманiтного походження та iншi.