Традиційно Національний технічний університет України “КПІ” вважається вищим навчальним закладом, у якому сконцентрована інтелектуальна еліта чоловічої статі – адже це кузня інженерних кадрів для всієї країни. І тому у переддень жіночого свята 8 Березня нам особливо приємно привітати декана факультету лінгвістики, чарівну жінку серед деканів-чоловіків – Саєнко Наталію Семенівну.

Наталія Семенівна очолила факультет лінгвістики у листопаді 2006 року, саме у той час, коли проблеми навчання іноземних мов студентів інженерних спеціальностей набули надзвичайної актуальності з огляду на євроінтеграційні процеси України та реформування вищої освіти згідно з Болонською декларацією. Вибір керівництва університету і науково-педагогічних працівників ФЛ був ретельно проаналізований, адже на факультеті 7 кафедр, численний кадровий склад, навчальний процес достатньо диверсифікований і потребує оновлення. За таких умов потрібен сильний, вольовий керівник, авторитетний лідер, організатор та освічений фахівець. Саме такі якості притаманні Наталії Семенівні Саєнко.

Н.С.Саєнко є визнаним науковцем з методики навчання іноземних мов, її численні публікації розкривають сучасні тенденції мовної освіти. Тому в НТУУ “КПІ” з’явились нові орієнтири, які базуються на основних досягненнях європейських країн у цій галузі, відображених у документах Ради Європи: “Білінгвільна освіта: основні стратегічні завдання”, “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”, “Європейський мовний портфель”, “Приведення екзаменів з мови у відповідність до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і вимог до Євроіспитів”, Типова програма викладання англійської мови для професійного спілкування, Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування та інших. На практиці це означає, що навчання іноземних мов має виконувати соціальне замовлення і орієнтуватися на ринок праці, тобто на подолання розриву між потребами ринку праці та існуючим рівнем володіння мовою випускниками НТУУ “КПІ”. Для того щоб довести свою конкурентоспроможність у межах європростору, дипломовані українські фахівці різних галузей науки і техніки повинні набути не тільки високого ступеня фахової підготовки, а й володіти іноземними мовами на рівні, мінімально достатньому для ефективного спілкування відповідно до їхніх професійних і побутових комунікативних потреб. Усі ці чинники покладено в основу Концепції безперервної наскрізної іншомовної освіти в НТУУ “КПІ”, яка зараз розробляється на факультеті під керівництвом Наталії Семенівни, і головні напрямки якої обговорювались на науково-методичній конференції професорсько-викладацького складу факультету лінгвістики “Болонський процес: особливості навчання англійської мови технічного спрямування” в січні 2007 року. Факультет готується до проведення в березні 2007 року Міжвузівської англомовної студентської конференції “Іnnovations in Science and Engineering”.

У планах нашого декана є також завдання наблизити мовну підготовку студентів-лінгвістів до потреб політехнічного університету, щоб повністю забезпечити викладацький склад висококваліфікованими кадрами, здатними викладати іноземні мови професійного (інженерного) спрямування.

Дбайливо зберігаючи надбання досвідчених викладачів, Наталія Семенівна особливо уважно ставиться до наукового і професійного зростання талановитої молоді на факультеті, свято сповідує принцип “роботи в команді”, де здібності кожного формують скарбничку загального успіху всього колективу.

Яскрава особистість, талановитий науковець, щаслива мати двох дорослих синів, Наталія Семенівна завжди привітна, уважна і шаноблива до ініціатив і проблем кожного. Колектив факультету лінгвістики щиро вітає нашого декана зі святом весни і бажає творчого натхнення, успіхів і особистого щастя.

Mar 7, 2007 || Автор: О.В.Семида, О.С.Синекоп, Л.В.Гурєєва, викладачі ФЛ