Це свято органічно увійшло в наше університетське життя, стало днем шанування людей творчої праці, діяльність яких є символом відданості Науці. Без наукового працівника, педагога держава не має майбутнього. Їх наполеглива праця  множить здобутки у світову скарбницю знань. Ми по праву пишаємося видатними вченими Київської політехніки, які зробили суттєвий внесок у розвиток багатьох галузей науки і промисловості, сприяли прогресу людства. Сучасне покоління науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету гідно продовжує славні традиції своїх попередників.

Завдяки вашим зусиллям виконуються важливі для держави держбюджетні та господарські науково-дослідні роботи, здійснюється підготовка висококваліфікованих кадрів, забезпечується міжнародне співробітництво, функціонують інноваційні структури на базі університету: бізнес-інкубатор, технопарк, науковий парк. Прийняття Закону України «Про науковий парк «Київська політехніка», затвердження Статуту НТУУ «КПІ», надання статусу дослідницького університету відкриває нові можливості для проведення плідних наукових досліджень, розробки і реалізації актуальних для української економіки інноваційних проектів.

Ваші знання і досвід, пошук нового і любов до підростаючого покоління є тим підмурком, завдяки якому живе і розвивається українська наука, виховується майбутнє нації, її сила і честь. 

Бажаю вам міцного здоров’я, творчого натхнення, життєвої енергії, нових досягнень і щедрих ужинків на науковій ниві!

М.З.Згуровський, ректор НТУУ «КПІ»