Молодий науковець ММІ Андрій Тітов пов'язав свою долю з Київською політехнікою 1999-го, коли став першокурсником. Спливали роки, у 2003 р. здібний студент отримав диплом бакалавра, у 2005 р. – диплом магістра за спеціальністю "Обладнання для обробки металів тиском". Тоді ж виборов першу свою відзнаку – диплом першого ступеня на конкурсі магістерських робіт НТУУ "КПІ". Після закінчення аспірантури був прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника НТУУ "КПІ". На сьогодні має понад 20 наукових праць, автор та співавтор 8 винаходів.

На кафедрі прикладної механіки А.Тітов працює з 2009 р. За цей час підготував лекційні курси та комп'ютерні практикуми з трьох дисциплін: "Інформатика", "Системи автоматизації інженерних розрахунків", "Комп'ютерна графіка". Веде практичні заняття з дисципліни "Теорія машин і механізмів". Куратор групи ММ–01.

За час роботи на посаді асистента кафедри прикладної механіки опублікував 1 монографію, 7 статей у фахових виданнях, отримав 5 патентів України. Брав участь у понад 10 міжнародних науково-технічних конференціях (нагороджений дипломом І ступеня на конференції "Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии", 2009 р.).

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Формування поверхневого шару деталей вигладжуванням для підвищення їх ресурсу". Результати роботи впроваджені на АТ "Мотор Січ" та ДП ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г.Івченка (м. Запоріжжя).

Андрій В'ячеславович брав участь у виконанні більш ніж 5 науково-дослідних робіт, з яких дві за держзамовленням. Роботи виконувалися за пріоритетним напрямом "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", а також на замовлення авіадвигунобудівних підприємств ВАТ "Мотор Січ" та ДП ЗМКБ "Прогрес". Частка обсягів виконуваної тематики за рахунок держбюджету склала 127 тис. грн, на замовлення підприємств – 186 тис. грн.

У 2012–13 рр. А.В.Тітов виконував обов'язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії Механіко-машинобудівного інституту. На кафедрі відповідає за впровадження системи "Електронний кампус", підготовку додатків до диплома європейського зразка, міжнародну діяльність. З 2012 р. є вченим секретарем кафедри прикладної механіки. З вересня 2013 р. – доцент кафедри.

За результатами університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник" Андрія В'ячеславовича Тітова названо серед переможців другий рік поспіль.

Інф. ММІ