Історія Київського політехнічного – це насамперед люди, непересічні особистості, що протягом десятиріч своєю невтомною працею створювали й розбудовують неповторне середовище, яке студенти гордо іменують Планета КПІ. Незважаючи на катаклізми, зміни і покращення, планета продовжує свій рух, притягуючи талановитих молодих людей, які за кілька років виходять сучасними фахівцями і користуються попитом на ринку праці. Та вони завжди з вдячністю згадують своїх наставників, викладачів КПІ, які вчили торувати шлях у науку, ділилися знаннями й досвідом, підтримували й надихали. Серед тих, хто по праву може пишатися своїми вихованцями і ким пишаються його послідовники, – Юліан Михайлович Туз, д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор НДІ автоматизації експериментальних досліджень, переможець конкурсу "Викладач-дослідник – 2012".

У Київському політехнічному інституті Юліан Михайлович працює з 1956 р., пройшов шлях від студента (випускник 1958 р.), старшого лаборанта, асистента, старшого викладача до доцента (1967) і професора (1973). З 1978 р. завідує кафедрою автоматизації експериментальних досліджень, з 1993 р. – директор Науково-дослідного інституту автоматизації експериментальних досліджень. З 1975 по 1984 рік працював деканом факультету електроприладобудування та обчислювальної техніки (нинішній ФІОТ).

Ю.М.Туз створив наукову школу автоматизації експериментальних досліджень. Підготував 30 кандидатів та 3 доктори технічних наук. За роботу "Розроблення науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту" йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1994 р. Опублікував понад 430 наукових праць, у тому числі 9 монографій та навчальних посібників. Ю.М.Туз має понад 100 авторських свідоцтв, патенти Німеччини, Великої Британії, Швеції, Угорщини, України. Член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій. Член робочої групи Державної науково-технічної програми "Перспективні засоби обчислювальної техніки, аналітичне приладобудування, телекомунікації".

Ю.М.Туз працював головою координаційної ради Мінвузу УРСР по проблемі "Автоматизація наукових досліджень" та членом координаційних рад Мінвузу СРСР по проблемах "Стійкість", "Автоматизація наукових досліджень". Працював головою кандидатських та докторських рад.

Ю.М.Туз – керівник понад 50 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Розробив та впровадив у серійне виробництво понад 30 приладів та систем. Нагороджений орденом "Знак Почета" та медалями СРСР, двома срібними та трьома бронзовими медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР. Лауреат двох премій КПІ за кращі навчальні посібники.        

Очолюваний професором Ю.М.Тузом НДІ автоматизації експериментальних досліджень виконує проекти за державними програмами Міноборони, МОН, Комітету по захисту інформації, Нафтогазового комплексу, КНР, ФРН. Після розробки та впровадження еталона напруги змінного струму, занесеного до реєстру еталонів України, НТУУ "КПІ" отримав свідоцтво виробника та постачальника продукції для Збройних сил України. У 1994 р. на кафедрі відбулась презентація навчально-наукової лабораторії Держкомітету з питань науки та технологій України, в 1997-му – новостворених лабораторій фірм Motorola та Analog Device, в 2008-му – центру технологій корпорації National Instruments, в 2010 р. – лабораторій Texas Instruments. Кафедра виконує угоди про науково-технічне співробітництво з університетами Німеччини, Польщі, Італії. Виконується міжнародний проект у рамках НТЦУ. Відбувається широкий обмін студентами із закордонними університетами.    

Ю.М.Туз – голова науково-методичної підкомісії МОН України з напряму освіти "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Член експертної ради Акредитаційної комісії України. Член змішаної німецько-української комісії, яка розробила угоду про взаємне визнання освітніх документів вищої школи між Україною та Німеччиною (з 1998 р. угода набрала чинності). Він є членом Нью-Йоркської академії наук та Американського товариства інженерів-електронників, академіком Аерокосмічної академії, членом науково-організаційної комісії Вченої ради університету та ін.

За інф. ФАКС