Конференція відбувається щорічно на базі Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

Основна мета конференції – обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики, фізики та інформатики. Під час роботи конференції учасники мають змогу прослухати пленарні лекції відомих запрошених лекторів про нові досягнення науки та прийняти участь в роботі наступних наукових секцій:

  1. Актуальні питання сучасної фізики
  2. Фізика енергетичних систем
  3. Математичні методи кібернетичної безпеки
  4. Актуальні проблеми криптографічного захисту інформації
  5. Системи та технології кібернетичної безпеки
  6. Фізико-технічні аспекти кібербезпеки
  7. Математичного моделювання та аналізу даних

Публікація матеріалів:

За результатами конфереції буде надрукований збірник матеріалів, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування.

Робочі мови конференції:Українська, Англійська