Журнал "Новітня освіта" (Advanced Education) є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Видання засновано у 2013 році.

Тематика:

  • проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика;
  • STEAM

ISSN (Print): 2409-3351
ISSN (Online): 2410-8286
Періодичність (кількість випусків на рік): 2
Фаховість, категорія: А
Спеціальності: 011, 035
Індексується WoS (ESCI)
Головний редактор: Саєнко Наталія Семенівна