9-11 квітня 2014 року на хіміко-технологічному факультеті пройшла V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених. Конференція була присвячена фундаментальним та практичним питанням у галузі хімії та хімічної технології.

На відкритті конференції в залі засідань Вченої ради були присутні: декан ХТФ, голова оргкомітету конференції д.т.н., професор І.М.Астрелін, проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховної роботи) Г.Б.Варламов, заст. проректора з наукової роботи В.А.Барбаш, заступник першого проректора В.І.Тимофєєв, президент "Союзу хіміків України" О.Г.Голубов, голова Українського хімічного товариства імені Д.І.Менделєєва М.С.Слободяник, генеральний директор ТОВ "НВП Екософт" Т.Є.Мітченко та інші поважні особи.

Проведенню конференції сприяли "Союз хіміків України", ТОВ "Агромат", фірма "Екософт", Наукове товариство студентів та аспірантів НТУУ "КПІ", Академія наук вищої освіти України, Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва та інші.

Бажання взяти участь у конференції та опублікувати результати своїх досліджень у збірнику тез доповідей виявили близько 200 студентів, аспірантів та молодих учених з 14 країн з 18 ВНЗ, 8 інститутів НАН України, 9 підприємств і фірм, що свідчить про значне прагнення молодих людей до пізнання та обміну науковим досвідом. Виступили з доповідями 85 дослідників. Працювали секції органічної хімії, неорганічної хімії, електрохімії, неорганічного матеріалознавства, хімічної кібернетики та екології. Найбільшою кількістю доповідей відзначились секції неорганічного матеріалознавства, електрохімії та неорганічного матеріалознавства. Після доповіді кожна робота обговорювалася учасниками конференції та науковцями, присутніми на засіданнях секцій. Кожний доповідач отримав корисні поради, які так необхідні в роботі науковця.

Програмний комітет конференції відзначив найкращі роботи дипломами та цінними призами.

Для учасників конференції було організовано екскурсії містом та на підприємства фірм "Агромат" та "Екософт".

Загалом конференція пройшла плідно й ефективно для доповідачів та слухачів.

Н. Хомич, студентка ХТФ

Дата події