Метою Науково-технічної конференції "Енергетика. Екологія. Людина" ї є спілкування молодих дослідників – студентів і аспірантів – з питань перспективних розробок та нових рішень в енергетиці сталого розвитку.

  • Секція 1. Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією.
  • Секція 2. Енергетичний менеджмент та інжиніринг.
  • Секція 3. Інжиніринг, автоматизація електротехнічних комплексів,
    мехатроніка енергоємних виробництв.
  • Секція 4. Інженерна екологія, геоінженерія та ресурсозбереження.