Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (АЕМС-ЕП), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, вул. Політехнічна, 37, к.419, 03056, Київ, Україна
Телефон: 38 044 204 83 56,
Електронна пошта: epa(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube

Кафедра "Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу" (АЕМСЕП) готує бакалаврів і магістрів денної та прискореної форм навчання за освітньою програмою „ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ, ЕЛЕКТРОПРИВОД ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНІСТЬ” - однією з найбільш конкурентоспроможних в технічних вузах України зі спеціальністю 141 „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”. Підготовка фахівців реалізується на основі комп'ютерних технологій в галузі кібернетичних та звичайних електромеханічних систем автоматичного керування робочих машин, установок, процесів (загалом об'єктів) та автоматизованого електропривода. Кафедра має найвищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку аспірантів.

Випускники спеціальності готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об'єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та електромехатронних систем автоматизації (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп'ютерним керуванням).

Найширша і різноманітна сфера використання сучасних електромеханічних систем автоматизації та електроприводів визначає необхідність ґрунтовної базової підготовки фахівців широкого профілю в галузі теорії автоматичного керування та теорії електроприводу, автоматизації технологічних процесів та установок, обчислювальної техніки, електроніки, технічних засобів автоматизації, комп'ютерного моделювання та проектування. Випускники спеціальності одержують також необхідні знання з технологічних особливостей загальнопромислових об'єктів, електроприводів роботів та гнучких виробництв, електропостачання, організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту.

Випускники кафедри завдяки широкому профілю ґрунтовної підготовки мають великий попит як у галузі виробництва, так і в проектно-конструкторської та наукової сферах.

У складі кафедри 10 учбових лабораторій, оснащених технічними засобами, що базуються на сучасних комп’ютерних технологіях.