Конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» (PEMS) проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, проекту UNIDO «Впровадження стандарту систем енергетичного менеджменту в промисловість України (UKR ІЕЕ)», Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.

Науково-технічні напрямки роботи конференції:

 • Законодавчі та нормативно-правові питання енергозбереження та енергоефективності.
 • Методологічні основи моніторингу та керування ефективністю використання палива та енергії.
 • Сучасні системи енергетичного менеджменту.
 • Інтелектуальні енергетичні системи Smart Grid та енергетичний менеджмент.
 • Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.
 • Інтегровані системи енергетичного менеджменту.
 • Енергетичний менеджмент у системі керування підприємством та галузями економіки.
 • Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Планування ресурсів підприємства відповідно до керування енергоефективністю.
 • Безпека енергетичних і промислових підприємств.
 • Екологічні питання енергетики і комплексний підхід до використання енергоресурсів.
 • Прикладні організаційно-технічні та економічні питання (кращі практики) систем енергоменеджменту.

Навчально-методичні напрямки роботи конференції:

 • Методологія формування змісту навчального процесу у сфері енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту.
 • Розв’язання проблем якості та подальшого розвитку підготовки енергоменеджерів в контексті Болонського процесу.
 • Проблеми організації навчального процесу.
 • Проблеми створення нового покоління стандартів вищої школи.
 • Сучасне навчально-лабораторне устаткування по забезпеченню фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів.