Портал знань має на меті подання різнопредметних знань у вільному доступі для навчання та у якості довідників.

Суспільство переживає явище так званого "інформаційного вибуху", коли інформація стає не лише доступною а й надлишковою. Пошук джерел релевантної інформації для самонавчання за принципом "нічого зайвого" набуває великого значення.

Команда Порталу знань ставить за мету розробку системи, що дасть змогу генерувати персональне навчальне середовище для користувачів, грунтуючись на їх інтересах і предметних областях, яким віддається перевага.

Втілення проекту стало можливим завдяки науковим дослідженням Лабораторії СЕТ і практичному досвіду Студії Інновацій.