18 квітня святкував своє 70-річчя декан Спільного Українсько-німецького факультету машинобудування НТУУ “КПІ” та Університету Отто-фон-Геріке, м. Магдебург (Німеччина), заступник директора з навчально-методичної роботи ММІ к.т.н., доцент Яворовський Вадим Миколайович.

Усе творче життя В.М. Яворовського пов’язано з Київською політехнікою: у 1953-му, після закінчення з золотою медаллю школи № 3 м. Глухова, він вступив до КПІ на спеціальність “Машини і технологія обробки

металів тиском” (ОМТ). Трудову діяльність розпочав інженером-конструктором важкого ковальсько-пресового обладнання на Ново-Краматорському машинобудівному заводі, та вже за два роки продовжив навчання в аспірантурі КПІ. Тут і виявилася його здатність до самостійної наукової роботи, вміння послідовно вирішувати питання, що виникали в процесі роботи над дисертацією. Уже в травні 1966-го молодий науковець захистив кандидатську, а ще за два роки отримав вчене звання доцента кафедри ОМТ КПІ. На посаді доцента В.М. Яворовський виявив себе висококваліфікованим педагогом і вмілим організатором навчального процесу. Він плідно проводить виховну роботу зі студентами, створюючи в процесі спілкування атмосферу доброзичливості й тактовності.

Яворовський В.М. підготував і викладає на високому професійному рівні базові фахові навчальні дисципліни, зокрема теорію пластичної деформації; теоретичний аналіз процесів обробки металів тиском; технологію виготовлення ковальсько-пресового обладнання та штампувального оснащення.

У 1976-1980 рр. він викладав в університеті м. Аддис-Абеба (Ефіопія). У 1967 та 1991 рр. керував практикою українських студентів та читав лекції в Політехнічному інституті

м. Брно (ЧРСР). Його міжнародна діяльність відзначена двома Почесними грамотами Посольства СРСР в Ефіопії. Успішній педагогічній роботі вченого сприяло володіння іноземними мовами – російською, англійською, німецькою, він і нині читає лекції для іноземних студентів. В.М. Яворовський є незмінним організатором та учасником наукових і науково-методичних конференцій і семінарів, у тому числі міжнародних. Виконував навчально-методичні роботи у співдружності з фахівцями університетів України, Росії, Німеччини, Великобританії та інших.

З 1968 року В.М Яворовський обіймає посаду заступника декана ММФ, а з 1999 – заступника директора ММІ. Веде плідну роботу на посадах голови навчально-методичної комісії ММІ, члена

навчально-методичної комісії НТУУ “КПІ” з впровадження кредитно-модульної системи навчання в рамках Болонського процесу. Він багато років виконує обов’язки вченого секретаря науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки.

Яворовський В.М. – людина вимоглива до себе й до оточуючих, чудовий організатор. У 2002 році під безпосереднім керівництвом В.М. Яворовського, з ініціативи адміністрації НТУУ “КПІ” організовано Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування, що здійснює підготовку фахівців за сучасними машинобудівними спеціальностями. На посаді декана факультету В.М. Яворовський успішно впроваджує інтеграційні процеси в освіті.

Сімдесятирічний ювілей Вадим Миколайович зустрів у розквіті творчих сил. Колеги, друзі бажають ювіляру здоров’я, наснаги, довгих років життя і подальшої плідної роботи.

May 10, 2006 || Автор: