У 2014 р. кафедра звукотехніки та реєстрації інформації відзначає 60-річчя у складі Київського політехнічного інституту. Засновано ж кафедру було у вересні 1930 р. у складі Київського інституту кіноінженерів (КІКІ). Перша назва кафедри – "Кафедра кінотехніки", перший завідувач – Олексій Балл, відомий фахівцям як автор новітнього на той час приладу звукового кіно – "Звукоблок Балла".

1954 року КІКІ увійшов до складу КПІ як факультет кіноінженерів. У 1957 р. його реорганізовали в електроакустичний факультет. Кафедру очолив Борис Натаров – відомий фахівець у галузі широкоформатного кіно та стереозвуку. У 1975 р. очільником кафедри став Олег Янушевський, який ініціював на ній проведення наукових досліджень за актуальними напрямами техніки магнітного запису.

У 1980 р. завідувачем кафедри обрано професора Валентина Абакумова. У цей період на кафедрі продовжували плідно працювати науково-педагогічні школи за напрямами запису і відтворення звуку для кінематографії та широкоекранного кіно; вимірювань у каналах аналогового та цифрового магнітного запису; електроживлення електроакустичної апаратури та електромагнітної сумісності.

Було сформовано новий напрям, пов'язаний з дослідженнями у сфері телевізійних систем та відеотехніки. Матеріальна база навчального процесу поповнилась комплексом професійного обладнання технічної апаратної телецентру та однією з найбільш продуктивних на той час ЕОМ – СМ 1420. Організовано філію кафедри у НВО "Маяк" – місці роботи багатьох випускників. Кафедра отримала сучасну назву – "Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації". Науковий потенціал кафедри посилили відомі науковці – професори, доктори наук Юлій Григорович Савченко, Григорій Іванович Корнієнко, Володимир Петрович Пєшков. Наукові досягнення співробітників кафедри відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за 1989 р. (проф. Г.Н.Розорінов, проф. В.Г.Абакумов), Премією Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки за 1985 р. (доцент В.С.Лазебний), золотою, двома срібними та кількома бронзовими медалями ВДНГ СРСР.

Після здобуття Україною незалежності кафедра виступила ініціатором і організатором створення низки сучасних інженерних спеціальностей, а також Науково-дослідного інституту аудіо- та відеотехніки (НДІ АВ).

На початку 90-х кафедра заснувала спеціальність "Системи та комплекси радіозв'язку, радіомовлення та телебачення", яку згодом, з урахуванням змін у структурі галузевої підготовки фахівців в Україні, трансформовано у дві спеціальності – "Телекомунікаційні системи та мережі" напряму підготовки "Телекомунікації" та "Відео-, аудіо- та кінотехніка" напряму підготовки "Акустотехніка".

У 2005 р. завідувачем кафедри став професор Микола Петрович Макаренко, а у 2007–2009 рр. обов'язки завідувача виконував професор Володимир Володимирович Пілінський.

З 2009 р. кафедру очолює професор Ганна Григорівна Власюк. Під її керівництвом колектив кафедри розробив сучасні навчальні плани обох спеціальностей кафедри, удосконалив структурну схему навчального процесу, сформував вимоги до навчальних програм нових дисциплін та оновлення існуючих, розробив та оновив методичну документацію кафедри.

Це дозволило кафедрі успішно пройти у 2013 році акредитацію спеціальностей "Телекомунікаційні системи та мережі" та "Аудіо-, відео- та кінотехніка".

Саме перспективне бачення проф. Г.Г.Власюк напрямів навчального та наукового розвитку кафедри дало поштовх для відкриття нової спеціалізації "Мультимедійні телекомунікаційні системи та мережі", яка гармонізує зусилля фахівців обох спеціальностей кафедри.

На кафедрі суттєво модернізовано навчальний процес та оновлено матеріальну базу, зокрема модернізовано існуючі та оснащено нові комп'ютерні класи, впроваджено сучасне спеціалізоване програмне забезпечення. Кафедра є ініціатором та організатором разом з Державним університетом телекомунікацій щорічної міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців "Сучасний стан та тенденції розвитку телекомунікацій".

З метою вдосконалення фахової підготовки та посилення виховної роботи серед студентів на кафедрі з 2010 р. проводиться фестиваль аматорських короткометражних відеофільмів. Для вдосконалення практичної підготовки за напрямом "Телекомунікації" отримано дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції (позивний – UT4UYT), яка розпочала роботу у 2014 р.

За роки існування кафедра підготувала кілька тисяч висококваліфікованих фахівців – працівників кіномережі, інженерів-електриків за фахом "Звукотехніка", "Техніка магнітного запису", операторів для кіно- та телецентрів, з 1985 р. – у сфері систем та комплексів радіозв'язку. Наші випускники успішно працюють майже в усіх телерадіокомпаніях Києва та обласних міст України, на підприємствах провідних провайдерів телекомунікаційних послуг, у державних та приватних установах з проектування, розроблення та експлуатації аудіо-, відеотехніки, телекомунікаційного, радіоелектронного обладнання широкого призначення. Випускниками кафедри є вчені, провідні спеціалісти всесвітньо відомих фірм, корпорацій, адміністратори державного рівня, бізнесмени (топ-менеджери) визнані, зокрема, у таких країнах, як США, Ізраїль, Німеччина, Канада, Угорщина, Росія.

За останні 20 років кафедрою підготовлено більше 100 бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 16 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, які плідно працюють за фахом у галузі телекомунікацій у багатьох країнах світу. Для іноземних студентів викладачі кафедри першими на факультеті електроніки у 2002 р. почали навчання англійською мовою.

Викладачі та співробітники кафедри постійно докладають зусиль для вдосконалення та дидактичного забезпечення навчального процесу. За роки незалежності за участю фахівців кафедри видано понад 30 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України для спеціальностей кафедри та суміжних спеціальностей українською, російською та англійською мовами на паперовому носії та в електронному форматі. Серед видань останніх років можна відзначити такі: "Схемотехніка електронних систем" у 3-х книгах (2004 р.), "Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку" та "Теорія процесів і сигналів" у 2-х книгах (2007 р.), "Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах" (2008 р.), "Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів" та "Інженерна графіка" (2009 р.), "Теорія процесів інформаційних систем" та "Автоматика та електропривод техніки реєстрації інформації" (2010 р.), "Наноелектроніка" у 2-х книгах (2011 р.), "Системи та пристрої реєстрації інформації" і "Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль" (2013 р.).

Навчальний процес організовано таким чином, щоб випускники кафедри були готові до самостійної відповідальної роботи відразу після закінчення нашого університету. Такий рівень підготовки забезпечено введенням у навчальний план освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста і магістра курсових проектів та робіт з профілюючих дисциплін за напрямами підготовки, а також запровадження сучасних комп'ютерних засобів імітаційних досліджень процесів та систем.

Зокрема, фахівці за напрямом підготовки "Телекомунікації" набувають ґрунтовних знань та фахової майстерності в результаті виконання двох курсових проектів ("Цифрова схемотехніка", "Телекомунікаційні безпроводові системи") та чотирьох курсових робіт ("Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль", "Основи теорії телекомунікацій", "Телекомунікаційні мережі", "Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем") на рівні бакалавра, а на рівні магістра – трьох курсових робіт з дисциплін "Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління", "Основи теорії мереж синхронізації та розповсюдження часу" і "Організація наукових досліджень та розробок у галузі телекомунікацій".

Фахівці за напрямом підготовки "Акустотехніка", спеціальність "Аудіо-, відео- та кінотехніка" вдосконалюють свої професійні знання у процесі виконання курсових проектів з дисциплін "Цифрова схемотехніка", "Кінотехніка", "Прикладна акустика" та курсових робіт з дисциплін "Теорія інформації та кодування", "Теорія процесів та систем" на рівні бакалаврів, а також двох курсових проектів на рівні магістрів з дисциплін "Апаратно-студійні комплекси", "Проектування пристроїв реєстрації та зберігання інформації".

Творчий навчальний процес роботи студентів забезпечено якісними та ґрунтовними методичними рекомендаціями та матеріалами. До кожної дисципліни фахівцями кафедри підготовлено повний комплект методичного забезпечення, що постійно оновлюється з урахуванням розвитку відповідної технічної галузі.

Велику увагу на кафедрі приділяють сучасним комп'ютерним засобам як інструментам професійної діяльності. Для фахівців зі спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" обов'язковим є вміння працювати з дванадцятьма спеціальними та професійними програмними пакетами, а для фахівців зі спеціальності "Аудіо-, відео- та кінотехніка" – з одинадцятьма.

Так, для спеціалістів спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" обов'язковими для використання є програмні засоби: Mathcad, Matlab, Multisim, OrCad, Adobe Flash, Oracle Database, Microsoft Visio, Atoll, Эксперт СКС, nanoCAD, OPNET, Cisco Packet Tracer.

Випускники спеціальності "Аудіо-, відео- та кінотехніка" вміють професійно працювати з програмними засобами: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sound Forge, Cakewalk Sonar, Cubase, Edius, Diamant Software Film Restoration Suit.

П'ять науковців кафедри стали лауреатами конкурсу НТУУ "КПІ" на кращий підручник, монографію, навчальний посібник. Шість разів викладачі кафедри здобували почесне звання "Викладач-дослідник" і один раз – "Молодий викладач-дослідник".

За участь у міжнародних освітянських виставках викладачі кафедри за видання підручників та навчальних посібників неодноразово нагороджені золотими медалями та почесними дипломами. Зокрема, Почесними дипломами Міжнародної освітянської виставки "Сучасна освіта та кар'єра – 2013" (Київ, жовтень 2012 р.) нагороджені співробітники кафедри – співавтори підручника "Теорія процесів інформаційних систем", а співавтори спільної українсько-болгарської монографії у 2-х книгах "Наноелектроніка" на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти України-2013" (Київ, 28.02– 02.03.2013 р.) нагороджені золотою медаллю. На цій же виставці за перемогу в конкурсі в номінації "Використання ІT-технологій в навчальному закладі" золотою медаллю нагороджено навчальну цифрову лабораторію, розроблену за участю кафедри ЗТтаРІ.

Сьогодні кафедра готує висококласних фахівців зі спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі", спеціалізація "Мультимедійні телекомунікаційні системи та мережі" (з 2013 р.) та "Аудіо-, відео- та кінотехніка". Наукові дослідження кафедра здійснює за напрямами: "Засоби створення, передавання, відтворення та реєстрації аудіо- та відеоконтенту" (керівники – проф. В.Г.Абакумов та проф. Ю.Г.Савченко), а також "Енергозбереження та електромагнітна сумісність телекомунікаційних засобів" (керівник – проф. В.В.Пілінський).

За участю співробітників кафедри за останні кілька років виконано низку науково-дослідних робіт, у тому числі з розроблення більше ніж 40 Національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами.

Значна частина розроблених стандартів регламентує діяльність у галузі телекомунікацій, зокрема: ДСТУ CISPR24. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання; ДСТУ EN 55013:1997. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад приймальних пристроїв та підключеного до них обладнання; ДСТУ EN 50204:2003. Електромагнітна сумісність. Електромагнітні поля. Випромінювання від цифрових радіотелефонів. Випробовування на несприйнятливість.

Кафедра бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві, виконуючи НДДКР спільно з науковцями Болгарії, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі та Угорщини.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. Закінчують аспірантуру та докторантуру молоді науковці. На наукових семінарах кафедри цього року заслухали та обговорили їх доповіді за темою дисертацій, і після доопрацювання на засіданнях спеціалізованих вчених рад заплановано захист 4 кандидатських та однієї докторської дисертації.

Завдання кафедри на найближчі роки чіткі і зрозумілі: модернізація та створення нових навчальних лабораторій із застосуванням ІТ-технологій, удосконалення навчально-методичної документації і матеріальної бази, організація навчання українських та іноземних студентів англійською мовою, налагодження навчання спільно з іноземними ВНЗ з метою отримання студентами-магістрантами подвійного диплома тощо.

Вітаємо співробітників кафедри ЗТ та РІ з нагоди 60-річчя у складі НТУУ "КПІ" та бажаємо їм доброго здоров'я, успіхів у підготовці кваліфікованих фахівців, науково-методичній роботі та талановитих учнів. Бажаємо творчої наснаги!

Г.Г.Власюк, зав. каф. ЗТ та РІ, проф.
В.В.Янковий, головний редактор газети “КП”