Ювілейна XXX Міжнародна науково-технічна конференція “Електроніка та нанотехнології” відбулася 13-15 квітня 2010 р. в НТУУ “КПІ”. Її організатором спільно з іншими кафедрами ФЕЛ виступила кафедра фізичної та біомедичної електроніки. До оргкомітету конференції увійшли такі відомі вчені, як академік НАН України професор Ю.І.Якименко, професори В.Я.Жуйков, С.О.Воронов, В.І.Тимофєєв, В.С.Дідковський, В.Б.Максименко, О.П.Мінцер та інші.

Загалом у конференції взяли участь близько 400 учасників, серед яких 80 докторів наук, 85 кандидатів наук, 200 аспірантів та студентів. Окрім учасників з різних міст України (Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Тернопіль, Івано-Франківськ, Дніпродзержинськ, Полтава, Дніпропетровськ, Хмельницький, Бердянськ, Алчевськ), у конференції взяли участь представники Росії (Москва, Томськ, Ульянівськ), Вірменії, Німеччини, Франції.

У роботі конференції  активну участь взяли представники компаній з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в системах діагностики: “Ютас”, “ДКТ-корп”, НПО “Телеоптик”, НМЦ “МІТ”. Були представлені доповіді від НТУУ “КПІ”, НДІ мікроприладів, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова, НМАПО ім. Шупика МОЗУ, КБ “Феофанія”, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАНУ, НМУ ім. О.О.Богомольця, НУ “Львівська політехніка”, Львівського НУ ім. І.Франка, НЦ Серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва РАМН, Хмельницького НУ, МДУ ім.Ломоносова, Ульянівського ДТУ, ДІУ Вірменії, Томського УСКР, Дрезденського ТУ та інших університетів.

Виступ В.Б.Максименко на конференціїЗа матеріалами доповідей конференції було випущено тематичний збірник “Електроніка і нанотехнології” – №2-5 (№55-58) журналу “Електроніка та зв’язок”: усього 170 статей, з яких 106 представлені співробітниками, аспірантами та студентами ФЕЛ, 18 – представниками інших факультетів НТУУ “КПІ”, 46 – зовнішніми учасниками.

Під час конференції окрім пленарних засідань працювали 3 секції: перша присвячувалася електронним компонентам, пристроям та системам, мікро- та нанотехнологіям, друга – електронним технологіям у біомедицині, третя – акустичним та інфотелекомунікаційним системам. Також пройшли засідання двох круглих столів: “Автоматизоване проектування: сучасне і майбутнє” та “Математична кардіологія”. Вперше була представлена сесія стендових доповідей, у якій активну участь взяли студенти та аспіранти НТУУ “КПІ”.

Було заслухано доповіді про сучасні технології в проектуванні компонентів електронних схем, новітні розробки інформаційного та технічного забезпечення систем обробки сигналів та зображень, акустичні та телекомунікаційні системи, перспективи розвитку біомедичних приладів, систем та технологій.

Інф. “КП”

Дата події