Наприкінці травня в стінах Київської політехніки пройшла V Міжнародна антарктична конференція «Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики і перспективи» (V МАК 2011). Її організаторами виступили Національний антарктичний науковий центр, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національна академія наук України і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». У роботі конференції взяли участь 110 науковців з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Польщі, Німеччини та Великої Британії. Вони представили результати робіт, які виконувалися в лабораторіях, наукових установах і організаціях 8 країн світу. Загалом же на розгляд учасників конференції було винесено 99 усних і 19 стендових доповідей від 336 авторів.

Робота конференції проходила в пленарному режимі та по чотирьох секціях. Засідання секції наук про життя проходили під головуванням доктора технічних наук О.Таширева (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Київ, Україна) та доктора Девіда Пірса (Британська Антарктична Служба, Кембридж, Велика Британія). Роботою секції наук про Землю керували доктор геологічних наук В.Бахмутов (Інститут геофізики ім. С.І.Субботина НАН України, Київ, Україна) та начальник Російської антарктичної експедиції В.Лукин (Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут, Санкт-Петербург, Російська Федерація). Секція фізичних наук працювала під орудою члена-кореспондента НАН України, професора Ю.Ямпольського (Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків, Україна) і доктора фізико-математичних наук, професора В.Мартазинової  (Український гідрометеорологічний інститут МЧС і НАН України, Київ, Україна). Модераторами секції медично-фізіологічних досліджень були доктор медичних наук Є.Моісеєнко (Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Київ, Україна) і доктор технічних наук, професор В.Кузовик (Національний авіаційний університет, Київ, Україна).

станція

Конференція підбила підсумки роботи міжнародної наукової спільноти в Антарктиці на перетині тисячоліть і визначилася щодо напрямків подальшої науково-дослідної діяльності на Льодовому континенті. 

Приємною несподіванкою для університету став лист керівника Національного антарктичного наукового центру Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Валерія Литвинова, якого він надіслав ректору НТУУ «КПІ» академіку Михайлу Згуровському після конференції. В листі висловлено подяку колективу КПІ за допомогу в організації та проведенні V МАК 2011 і висловлені сподівання на подальшу співпрацю. А ще Національний антарктичний науковий центр на знак вдячності і дружби передав до Науково-технічної бібліотеки КПІ цілу низку книжкових і журнальних видань, серед яких книги з фізики, електротехніки, радіо- і телеметрії, радіозв’язку, теорії вимірювань, приладобудування, математики тощо, наукові й технічні журнали та бюлетені Українського антарктичного центру.

Дата події