Основа інноваційного розвитку економіки – широке впровадження об'єктів інтелектуальної власності. Для цього необхідні висококваліфіковані спеціалісти. У КПІ підготовка фахівців даного профілю здійснюється з 2002 року на кафедрі конструювання верстатів та машин. У 2010 році одержано ліцензію та розпочато підготовку магістрів у галузі інтелектуальної власності.

Підготовка фахівців здійснюється на світовому рівні. Це підтвердив нещодавній візит до університету генерального секретаря Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) пана Френсіса Гаррі. Пролонгована під час візиту генеральна угода між НТУУ "КПІ" та ВОІВ передбачає широку програму спільних заходів щодо підвищення рівня освіти в галузі інтелектуальної власності, виведення її на якісно новий рівень.

На сьогодні в КПІ реалізовано нову концепцію підготовки професіоналів з інтелектуальної власності, згідно з якою магістратура в комплексі охоплює три напрями: технічну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, економіку інтелектуальної власності та право інтелектуальної власності.

При цьому в магістратурі одночасно навчаються технічні експерти (на базі бакалаврату технічних спеціальностей), магістри юриспруденції (бакалаври з базовою юридичною освітою) та магістри економіки (з базовою економічною освітою).

Успішну реалізацію нової концепції підтвердив захист дипломних робіт з інтелектуальної власності. Вони охоплювали надзвичайно широку тематику – від спортивних знарядь до бізнес-плану інноваційного проекту.

Державна екзаменаційна комісія відзначила ряд дипломних робіт, виконаних на замовлення підприємств та організацій, що присвячені комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, бізнесових проектів та патентів. Це роботи Юлії Горбач, Дмитра Буркацького та Руслана Стріли, який розробив бізнес-план комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності.

Коло питань щодо правового захисту об'єктів інтелектуальної власності розглянуто в роботах Ігоря Грабовецького, Владислава Галайчука, Василя Терещенка, Станіслава Бабича та інших. У них розглянуто преценденти судової практики і зміни законодавства в галузі інтелектуальної власності.

Правовий захист прогресивних технологій, розроблених вітчизняними вченими, здійснено, зокрема, в роботі Ольги Сироти "Інструмент для полірування сферичних поверхонь", що виконана на замовлення і впроваджена в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, де студентка проходила переддипломну практику.

Захист Інною Добровольською дипломної роботи «Спосіб припрацювання планетарних редукторів»Захист дипломних робіт проведено на засіданні ДЕК під головуванням провідного спеціаліста Департаменту інтелектуальної власності України О.А. Гуменюка. У засіданні взяли активну участь співробітники відділу з питань інтелектуальної власності НТУУ "КПІ".

Рецензії на дипломні роботи надали фахівці з відділів інтелектуальної власності промислових підприємств, патентні повірені, відомі вчені – автори наукових розробок  даної галузі.

Звичайно, основна частина робіт присвячена експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Промислові підприємства, наукові установи сьогодні проводять ретельну експертизу своїх науково-технічних розробок. Тому розробки студентів спеціальності "Інтелектуальна власність" є актуальними для сучасного підприємства.

Спеціальність "Інтелектуальна власність" належить до специфічних категорій з прийомом на 5-й курс навчання. На навчання запрошуються особи з технічною, економічною, юридичною базовою вищою освітою. Єдина вимога – ініціативність, зацікавленість у справі, високі ділові якості майбутнього студента.

Чекаємо таких студентів на кафедрі конструювання верстатів і машин Механіко-машинобудівного інституту.

В.Б. Струтинський, завідувач кафедри