19 квітня 2012 р. в Науково-технічній бібліотеці НТУУ "КПІ" ім. Г.І. Денисенка відбулася X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти" на тему: "Наукові та науково-технічні школи".

Організаторами конференції виступили фізико-математичний факультет нашого університету, відділ історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України та Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ". У конференції взяли участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів та наукових установ України, США, Туреччини, а також викладачі та учні старших класів Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" та Київського природничо-наукового ліцею  № 145.

Учасників привітав голова оргкомітету конференції, проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ" академік НАН України М.Ю.Ільченко. Він підкреслив, що саме в дослідницькому університеті, яким є КПІ, відбувається інтеграція наукових досліджень та освіти, включаючи використання досліджень у практиці навчання студентів. Декан ФМФ д.т.н., проф. В.В.Ванін наголосив, що вивчення історії науки і техніки України в контексті розвитку світової науки сприяє підвищенню якості освіти в університеті. Директор НТБ В.Г.Дригайло зазначив, що бібліотека університету сьогодні є потужним науковим осередком. Провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки Центру ім. Г.М.Доброва д.і.н. А.С.Литвинко підкреслила, що другий рік поспіль Молодіжну науково-практичну конференцію включено до Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки. Завідувач кафедри історії НТУУ "КПІ" д.і.н., проф. С.О.Костилєва підкреслила актуальність об'єднання зусиль науковців та освітян на шляху гуманізації технічної освіти. Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики НПУ ім. М.П. Драгоманова академік АПН України М.І.Шут наголосив на важливості проведення таких заходів для патріотичного виховання молоді.

Спогадами про видатного вченого-кібернетика академіка Віктора Михайловича Глушкова поділилася його дочка, В.В.Глушкова – с.н.с. Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Про непересічну особистість математика Є.Є.Вікторовського розповіла науковий співробітник Державного політехнічного музею при КПІ Л.С. Баштова. Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України д.ф.-м.н. В.А.Шендеровський у своїй доповіді привернув увагу учасників до того, що українські вчені завжди працювали та працюють на передових рубежах фізичної науки, а тому необхідним є ґрунтовне дослідження їх наукової спадщини.

Програма конференції містила 104 доповіді, 20 з яких було виголошено як пленарні, 84 – як стендові. Проблеми, що ставились та обговорювались доповідачами, стосувались феномену наукової та науково-технічної школи та ролі особистості в науці, охоплювали загальні та конкретні питання розвитку природознавства і технічних наук. Так, було висвітлено наукову діяльність засновника першої школи експериментальної фізики в Україні професора М.П.Авенаріуса (М.П.Ільченко), оприлюднено підходи до мотивації наукової діяльності молоді Інституту кібернетики (С.О. Жабін), розкрито наукову біографію харківського професора П.П.Копняєва (В.Є.Кожухар). Низка доповідей була присвячена сторінкам історії природничих і технічних наук в Україні та світі. Так, О.В.Цюняк і О.О.Подгаєцький розкрили передісторію зародження інформаційних технологій в Україні наприкінці ХIХ – на початку ХХ століть та внесок харківських учених у цей процес. Основні етапи розвитку галузі передачі інформації проаналізувала О.Ю.Колтачихіна. Становленню радіотехнічних досліджень в Україні була присвячена доповідь М.Є.Березнікової, історію створення кінематографа в Україні та світі відтворила Н.С. Солдатова.

Застосуванню фізичних досягнень у сучасному технологічному світі були присвячені доповіді "Вихори в магнетизмі та оптиці: деякі приклади топологічних солітонних розв'язків" (В.А. Коляденко, Д.В.Філін), "Розвиток мікропроцесорних технологій" (В.О.Чернишов), "Застосування сонячної енергетики в космічній галузі" (М.В. Климов), "Сонячні та вітрові установки: історія створення та приклад розрахунку потужності" (О.М.Бузинний, Д.О. Плахова), "Фізичні поля в організмі людини" (О.Д. Остаповець, Т.В. Скубій). Доповідь М.Ю. Лейченка "Методи дослідження води" супроводжувалась експериментом. Присутнім було запропоновано протестувати два зразки води та охарактеризувати їхні смакові властивості. Результат опитування дозволив зробити висновок, що в Україні ще існують природні джерела якісної води.

Цікавий блок доповідей, який стосувався питань освіти, було виокремлено в секцію "Розвиток освіти в Україні та світі. Методологія навчання фізико-математичних наук". Серед них – "Історія становлення дистанційної освіти в Україні" (О.О.Абакумова), "Внесок Ф.Шведова у формування методики фізики"  (М.Г.Лукарецький).

Підсумовуючи результати роботи конференції, заступник голови оргкомітету конференції доцент ФМФ НТУУ "КПІ" Л.П.Пономаренко висловила загальну впевненість у тому, що подібні форуми є потужним засобом залучення молоді до науки, підвищення інтересу до вивчення природничих та технічних дисциплін, формування навичок проведення науково-дослідницької роботи та патріотичного виховання. При цьому символічно, що подібні заходи НТУУ "КПІ" та Центр ім. Г.М.Доброва проводять разом, підкреслюючи нерозривний зв'язок науки і освіти, академічної та університетської науки.

К. Іваненко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, НАН України, Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» проводять 19 квітня 2012 року X міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою: Наукові та науково-технічні школи.

На конференції будуть розглядатися питання:

 • Міждисциплінарний характер історико-наукових досліджень
 • Історичні аспекти розвитку фізико-математичних і технічних наук
 • Внесок учених та інженерів України у світову науку і техніку
 • Впровадження історико-наукових досліджень та учбових курсів у вищу школу
 • Технічні університети у розвитку науки та технічної освіти, методологія викладання фізико-математичних наук
 • Роль особистості в науці, наукові та науково-технічні школи
 • До участі у роботі конференції запрошуються молоді науковці, студентська молодь

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Голова:
  М.Ю. Ільченко, чл.-кор. НАНУ, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ»
 • Члени Оргкомітету:
  В.В.Ванін, декан ФМФ, професор (заст. голови); Л.П.Пономаренко, доцент (заст. голови); чл.-кор. НАНУ С.І.Сидоренко; академік НАНУ В.Г.Бар'яхтар; академік НАНУ В.М.Локтєв; академік НАНУ А.М.Самойленко; чл.-кор. АПН Ю.І.Горобець; чл.-кор. АПН М.І.Шут; професор Л.П.Гермаш; професор В.В.Булдигін; професор С.Д.Івасишен; директор НТБ НТУУ «КПІ» В.Г.Дригайло; директор Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ» Н.В.Писаревська; професор Б.В.Новіков; професор Ю.О.Храмов; професор В.А.Шендеровський; провідний науковий співробітник А.С.Литвинко; професор О.Т.Богорош; професор В.П.Олійник; професор А.О.Снарський; професор В.М.Горшков; зам. декана ФМФ Марчевська Е.Й. 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 • Заступник голови оргкомітету – Пономаренко Лілія Петрівна, доцент кафедри З та ТФ ФМФ НТУУ «КПІ», пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн. 225, Київ 03056.
 • Тел.(044) 204-82-49
 • Секретар оргкомітету - Марчевська Елла Йосипівна, заступник декана ФМФ,
 • пр-т Перемоги, 37, корп.7, кімн.420, Київ 03056. Тел. (044) 204-82-51, 204-98-03
 • e-mail Оргкомітету:
 • studconf2012@ukr.net

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференц-зала Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ», пр-т Перемоги 37, 19 квітня 2012, о 10:00 годині

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • українська, російська, англійська 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок 100 грн. Оплата внеску здійснюється поштовим переказом на ім’я провідного бухгалтера ФМФ Бурденко Людмили Олександрівни, 02105, Київ 105, вул. Шліхтера 10, кв. 32. У призначенні платежу обов’язково зазначити «Оргвнесок за участь у конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» - Прізвище платника». Оплату здійснити до 30.03.2012. Учасники з Києва можуть сплатити оргвнесок особисто. Проживання та харчування оплачується самостійно. При потребі бронювання гуртожитку повідомити Оргкомітет не пізніше 5.04.2012 р. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Збірник матеріалів конференції буде опубліковано до початку роботи.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • До 20.02.2012 – подати заявку на участь, назву та коротку анотацію доповіді
 • До 20.03.2012 – подати повний текст статті
 • До 30.03.2012 – сплатити організаційний внесок
 • Заявка на кожного учасника та текст тез (до 3 сторінок) надсилаються в електронному вигляді за адресою Оргкомітету:  studconf2012@ukr.net

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Організація

 

Службова адреса

 

Телефон службовий

 

Телефон мобільний

 

e-mail

 

Назва доповіді

 

Форма участі (очна, заочна)

 

Потреба в бронюванні проживання

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг – до трьох сторінок. Редактор: Word. Розмір : А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжкова. Поля: усі 2,5 см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14 пт. Абзац: новий рядок (табуляція) 1 см. Міжрядковий інтервал: одинарний. Розміщення на сторінці: Назва доповіді великими буквами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, e-mail. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій і адресах не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Посилання на літературу – у квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним шрифтом пишеться слово Література. З наступного рядка друкується список літератури. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати наукове редагування текстів тез.

Дата події