20-21 травня 2014 року в НТУУ «КПІ» відбулася VI-та Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014».

У конференції взяли участь студенти, викладачі і науковці інжерно-фізичного факультету та споріднених спеціальностей з університетів України, Білорусі, Польщі, Чехословаччини. На їх розгляд було представлено майже 100 доповідей з актуальних проблем ливарного виробництва – розроблення прогресивних ресурсозаощадливих технологій, одержання литих виробів із різних металів і сплавів у разових ливарних формах і за допомогою спеціальних способів лиття, фізико-хімічних основ металів і сплавів, теорії кристалізації і твердіння виливків, розроблення і використання перспективних формувальних матеріалів і сумішей, сучасних технологій виготовлення ливарних форм і стрижнів, моделювання технологічних процесів ливарного виробництва. Окрім того, на конференції було презентовано проект за програмою TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу».

На заключному засіданні конференції її учасники висловили бажання зустрітись наступного року.

Дата події