24 квітня 2014 р. на ФММ було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасні підходи до управління підприємством" з міжнародною участю. Захід відбувся за підтримки декана ФММ д.т.н., проф. О.А.Гавриша та під керівництвом завідувача кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В.Дергачової. Такі конференції уже стали доброю традицією кафедри менеджменту. Вони сприяють обговоренню актуальних питань управління підприємствами з огляду на виникнення певних соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч у розвитку економіки й суспільства. Крім того, це безцінний обмін знаннями і передовим досвідом між науковцями, викладачами, провідними фахівцями, аспірантами та студентами.

На пленарному засіданні, що відбулося в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка, зібралося понад 130 учасників. Серед них: міністр-радник Посольства Аргентинської Республіки в Україні Герман Домінгес; завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ" д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов; завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій д.т.н., проф. В.М.Тупкало; завідувач відділу системних досліджень Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ д.е.н., проф. О.С.Попович; професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ ім. В.Гетьмана проф. Л.П.Гальперіна; заступник директора Державного центру сертифікації ДСНС України В.О.Прищепа; завідувач кафедри управління Сумського ДУ д.е.н., проф. О.М.Теліженко; с.н.с. Інституту електрозварювання  ім. Є.О.Патона С.В.Пустовойт та професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту НТУУ "КПІ".

Основними тематичними напрямами роботи конференції були визначені: інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у контексті міжнародної інтеграції; формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Секційні засідання відбулися під керівництвом д.е.н., проф. І.Б.Жиляєва; д.т.н., проф. О.Ф.Морозова; д.е.н., проф. О.С.Поповича з проведенням дискусій за відповідними напрямами, де значна увага приділялася науково-прикладним засадам формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу, дослідженню передумов інтеграційного взаємозв'язку інноваційних, інформаційних та інвестиційних підсистем управління підприємством. Результатом проведеної конференції стало видання збірника наукових праць, який налічує 111 статей.

Завдяки злагодженій роботі організаційного комітету, викладачів, аспірантів та студентів кафедри менеджменту, конференція пройшла на високому організаційному та науковому рівні, а її результати стануть поштовхом для подальших наукових досліджень і дискусій щодо управління підприємствами в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Г.А. Мохонько, к.е.н., доцент ФММ

Дата події